Členovia združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska v Sobášnom paláci v Bytči

Združenie výtvarných umelcov stredného Slovenska (ZVUSS) počas svojej dvadsaťročnej existencie realizovalo už vyše dvadsať kolektívnych výstav, zabezpečilo viac ako stovku tvorivých štipendií, alebo podpôr. V súčasnosti má 46 členov a počas marca predstaví v rámci výstavy Zem Slovensko XI. v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči výtvarné diela svojich členov, z ktorých niekoľkí pochádzajú priamo z mesta Bytča a z jeho blízkeho okolia. ,,Združenie výtvarných umelcov stredného Slovenska je pokračovateľom bývalej Krajskej organizácie Zväzu slovenských výtvarných umelcov v Banskej Bystrici. Združenia výtvarných umelcov vznikajú z programových dôvodov, ale aj ako jednoduchá potreba nebyť vo svojich tvorivých problémoch sám. Pri tvorivých združeniach častejšie vznikajú rôzne projekty, ktoré by jedinec omnoho náročnejšie realizoval nielen z časových, ale aj z finančných dôvodov,“ uviedol akad. maliar Pavol Muška, predseda ZVUSS.

Združenie pravidelne realizuje kolektívne výstavy pod názvom Zem Slovensko. Účasť na týchto výstavách považujú takmer všetci členovia združenia za povinnosť. Na aktuálnej výstave členovia vystavujú výtvarné diela, ktoré sú obrazom ich života, ich myšlienok, ich momentálneho programu. Život a tvorbu výtvarných umelcov mimo veľké civilizačné centrá charakterizuje bližší kontakt s prírodou. I napriek súčasným komunikačným prostriedkom, tento faktor ovplyvňuje jednak ich tematický obsah diel a jednak formu ich výpovede.

,,Výstava i napriek rozmanitosti prejavov a rôznorodosti techník a použitých materiálov svedčí o snahe zaujať, inšpirovať a potešiť.  Rozmanitosť tém a rôznosť pohľadov jednotlivých autorov dáva výstave mnohovrstevnosť, ktorá priťahuje, vytvára pozitívno a veríme, že sa stane inšpiráciou aj pre návštevníkov,“ dodal Pavol Muška.

Vernisáž výstavy Zem Slovensko XI. sa uskutoční v piatok 1. marca 2013 o 16.00 hod. v Sobášnom paláci v Bytči. Pre verejnosť bude výstava prístupná do 2. apríla 2013. Organizátorom výstavy je Združenie výtvarných umelcov stredného Slovenska, Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Scroll to Top