Ľudová atmosféra, tvorivé dielne, dobrá nálada a mnoho iného v Čičmanoch

Milovníkov tradičnej ľudovej kultúry, folkloristov, návštevníkov malebnej Rajeckej doliny, ale aj širokú verejnosť srdečne pozývame na Deň obce Čičmany, ktorý sa uskutoční v sobotu 13. júla 2013.V Objektoch ľudovej architektúry v Čičmanoch budú počas najbližšej soboty predĺžené otváracie hodiny od 08.00 hod. do 18.00 hod. Bezplatné vstupné si môžu vychutnať priaznivci ľudového odievania, ktorí budú mať na sebe aspoň 3 súčasti akéhokoľvek ľudového odevu, napríklad klobúk, krpce a košeľu. Pre ostatných návštevníkov ponúka Považské múzeum vo svojich čičmianskych expozíciách jednotné symbolické vstupné – 1€.Výnimkou zostávajú deti do 6 rokov, pre ktoré bude vstup počas celého dňa bezplatný,“ povedal riaditeľ Považského múzea v Žiline, Ladislav Cimerák. Ľudovú atmosféru bude cítiť na každom kroku a v tento deň bude umocnená viac ako inokedy. Návštevníkov obce čakajú remeselné dielne, v ktorých si môžu vyrobiť ručne štiepané drevené šindle, namaľovať čičmianske ornamenty alebo si vyskúšať ukážky paličkovania či pletenia košíkov. Celý deň bude spríjemňovať živá valaská hudba, návštevníci sa tiež môžu tešiť na vidiecky trh či zvieraciu mini farmu a svoje sily si môžu zmerať v skúške zručnosti – vo varení halušiek. Súčasťou Objektov ľudovej architektúry v Čičmanoch sú expozície tradičného ľudového odievania, staviteľstva a zvykoslovia v Radenovom dome. Okrem tejto expozície si tu návštevníci môžu pozrieť výstavu výšiviek zo zbierky čičmianskej rodáčky akad. mal. Matildy Čechovej. V dome č. 42 je umiestnená expozícia tradičného ľudového bývania, tzv. společníkov, zo začiatku 20. storočia. Obidva objekty sú zapísané v Registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok na Slovensku a neodmysliteľne dotvárajú kolorit Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry v Čičmanoch. „Bohatosť a rozmanitosť exponátov dokumentuje všedný i sviatočný život obyvateľov obce, ich rodinné zvyky a očarí návštevníka množstvom vzácnych výšiviek, ktorých technika, ornamentálne motívy a decentná farebnosť má svoj pôvod v renesancii.Verím, že počas tohoto dňa návštevníci zažijú nevšedné chvíle so svojimi blízkymi, spoznajú krásu histórie malebného vidieka s typickou čičmianskou architektúrou a budú sa k nám radi vracať aj počas ďalších podujatí,“ povedal na záver Ladislav Cimerák. Na Deň obce Čičmany, ktorý sa uskutoční v sobotu 13. júla 2013 od 8.00 hod. do 18.00 hod. v Radenovom dome a dome č. 42, srdečne pozývame všetkých návštevníkov!

Scroll to Top