Nový Vlastivedný zborník Považia vo vynovenom internetovom obchode

So železnou pravidelnosťou v dvojročnom intervale prinášame na trh náš najnovší edičný počin – Vlastivedný zborník Považia. Ide už o 26. (XXVI.) číslo.  Objednať si ho môžete aj prostredníctvom nášho vynoveného e-shopu. Keďže sa blížia Vianoce, ponúkame Vám možnosť objednať si prostredníctvom nášho e-shopu aj iné z našich knižných titulov a potešiť tak originálnym darčekom Vašich blízkych. E-shop sme inovovali na profesionálnu úroveň. Ak chcete, aby Vám publikácie prišli do Vianoc, objednávajte čo najskôr, najneskôr však do utorka 17. decembra.

E-shop je dostupný po kliknutí na odkaz: >e-shop<

Vlastivedný zborník Považia prináša na takmer 260 stranách nielen odbornej verejnosti výstupy z výskumnej činnosti pracovníkov Považského múzea a jeho externých spolupracovníkov. Súčasťou zborníka sú i príspevky z konferencie Inovácie v múzeách Žilinského samosprávneho kraja, ktorá sa konala v minulom roku, ale samostatný zborník z nej sa nepodarilo vydať. Zato sa však podarilo zborník vytlačiť v plnofarebnej úprave.

Obsah zborníka je nasledovný:

STANEKOVÁ, Z.: Sídlisková aglomerácia v Divinke so zreteľom na sídlisko Ohrádza

MAJERČÍKOVÁ, D.: Hromadný nález poľnohospodárskych nástrojov z hradiska na Veľkom vrchu pri Divinke

SLANÁ, A.: Úprava priestoru pod mohylami vo včasnom stredoveku na severozápadnom Slovensku

MORAVČÍK, J.: Žilinský hrad v historických prameňoch a archeologických výskumoch

PARÁČOVÁ, A.: Žilinské právo na Kysuciach

ŠIMKO, P.: Cestná doprava v okrese Žilina v období 1918 – 1945

BIELIK, J.: Kaviarne v Žiline v rokoch 1918 – 1945

SOBOLA, M.: Ľudová architektúra a staviteľstvo v doline Divinského potoka a jeho prítokov

URBANOVÁ, V.: Teplomilné porasty s mrvicou perovitou Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati Klika 1933 v Rajeckej kotline

SKUKÁLEK, J.: Rozšírenie vstavačovitých v katastrálnom území obce Kolárovice (Javorníky)

HLÔŠKA, L.: Štrukturálne a priestorové zmeny lokálnych populácií drobných zemných cicavcov (Rodentia, Soricimorpha) v lokalite Tížinka (NP Malá Fatra)

PEPICH, P. & PEPICH, K.: Stanovenie približnej vekovej a sociálnej štruktúry druhu medveď hnedý (ursus arctos) v CHKO Strážovské vrchy na základe metódy celoročného monitoringu stopových dráh a stopových odtlačkov

PEPICH, P. & PEPICH, K.: Aktivita medveďa hnedého (ursus arctos) v Strážovských vrchoch

KENDROVÁ, K.: Spomienky Imricha Tararíka na časy drotárske

MORAVČÍK, J.: Michal Bada: Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy. Každodennosť Žilinčanov na základe analýzy zápisov Žilinskej mestskej knihy na prelome stredoveku a raného novoveku (recenzia)

SAKALOVÁ, J.: Knižnica Považského múzea v Žiline

STARINSKÁ, M.: Depozitáre a uloženie zbierok v Považskom múzeu v Žiline

ZUSKIBOVÁ, I.: Inovačné procesy v práci Liptovského múzea v Ružomberku

ILENINOVÁ, K.: Kreativita a inovácia v prezentačnej činnosti Oravského múzea

BRZIAKOVÁ, A. – MARŠALOVÁ, A.: Kedy sme a kedy nie sme trendy múzeum?

HLÔŠKA, L.: Moderné ekologické metódy v múzejnej zoológii

ŠIMKO, P.: Múzeum s pridruženou výrobou.

 

Odkaz na stránku e-obchodu s možnosťou objednania Vlastivedného zborníka Považia XXVI: >VZP XXVI<

Scroll to Top