Pour féliciter 2014!

PF_2014 Považské múzeum v Žiline praje všetkým návštevníkom pokojné Vianoce plné oddychu, rodinnej a domácej pohody a nový rok 2014 naplnený úspechom, šťastím, zdravím, láskou a splnenými prianiami!

Scroll to Top