Pozvánka do muzeálnej knižnice

Odborná knižnica Považského múzea v Žiline pri príležitosti marca ako mesiaca knihy organizuje v poradí už piaty Deň otvorených dverí (DOD). ,,Knižnicu múzea, ktorá existuje od roku 1953, donedávna navštevovala prevažne odborná čitateľská verejnosť. Aj vďaka tomuto  podujatiu sa dostáva do povedomia ostatnej verejnosti. V súčasnosti disponuje viac ako 12 000 ks knižničných jednotiek a jej služby využívajú študenti stredných a vysokých škôl, pretože je bohatá na knižný fond regionálnych reálií, ktorý je zdrojom informácií pre ich ďalšie štúdium,“ uviedol Ing. Ladislav Cimerák, PhD., riaditeľ Považského múzea v Žiline.
V stredu 27. marca 2013 od 8,00 hod. až do 17,00 hod. budú mať záujemcovia možnosť bezplatnej registrácie v knižnici a odnesú si darček z edičnej činnosti múzea podľa vlastného výberu. Zároveň im bude predstavený fond knižnice s množstvom zaujímavej spoločenskovednej, prírodovednej, archeologickej a muzeologickej literatúry domácich a zahraničných autorov, získanej výmenou zo zahraničných múzeí a inštitúcií.Návštevníci knižnice sa môžu podrobnejšie zoznámiť sa s publikáciami z oblasti drotárstva, dejín mesta Žiliny a okolia. ,,Radi by sme tiež upozornili na najnovšie publikácie, ktoré Považské múzeum vydalo v roku 2012. Ide o monografiu venovanú sedemdesiatim rokom existencie múzea, drotársku tematiku zastupujú publikácie Drotárstvo a jeho odraz v literatúre, či Vodopád krásy, no a ani tento rok sme nezabudli na našich detských návštevníkov s interaktívnou publikáciou venovanou Žofii Bosniakovej. Veríme, že našu knižnica bude vďaka kompletnému technickému vybaveniu, využívať aj ako príjemnú študovňu stále viac čitateľov, “dodala Jana Sakálová, knihovníčka Považského múzea v Žiline.
Organizátorom DOD muzeálnej knižnice v stredu 27. marca 2013 je Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Scroll to Top