Archeológ Jozef Moravčík

plagát_Archeológ Jozef Moravčík_A4_newPri príležitosti významného životného jubilea archeológa Jozefa Moravčíka pripravilo Považské múzeum v Žiline výstavu, ktorá približuje jeho výskumy vedené počas 40-ročného pôsobenia v Považskom múzeu v Žiline. V spolupráci s kolegami z Archeologického ústavu SAV v Nitre organizoval a viedol početné výskumy v zbernej oblasti múzea na severozápadnom Slovensku. Za svojho pôsobenia v Považskom múzeu objavil a preskúmal množstvo významných lokalít. Výstava je koncipovaná ako chronologická cesta týmito výskumami.

„Výstava začína výskumom laténskeho obetiska v Prosnom – Uhliskách, pokračuje výskumom popolnicového lužického pohrebiska v Púchove pod Lachovcom, hradiskom na Divinke Veľkom vrchu, výskumom púchovského sídliska v Rajeckých Tepliciach, výskumom železiarskych zariadení z doby rímskej a stredovekej dechtárne vo Varíne – Železnej studni až po výskumy v centre Žiliny,“ uviedla kurátorka a zároveň autorka výstavy Andrea Slaná.

Preskúmal napríklad kaplnku Božieho Tela pri kostole sv. Štefana – kráľa, na Mariánskom námestí objavil drevené i murované stavby datované do 13. – 18. storočia, objavil taktiež starší kostol pod súčasným Farským kostolom.

Návštevníci výstavy si majú možnosť pozrieť archeologické nálezy pochádzajúce práve z týchto výskumov. Exponáty pochádzajú z obdobia praveku, doby laténskej, rímskej, veľkomoravského obdobia, stredoveku až novoveku. Z praveku napríklad krásne nádoby lužickej kultúry z doby bronzovej : amfory, šálky, misky, ale aj šperky a súčasti odevu: ihlice, náramky, prstene a pod. Z doby laténskej a rímskej nálezy púchovskej kultúry, predmety súvisiace so železiarskou výrobou vo Varíne – Železnej studni, nádoby a kovové predmety z veľkomoravského obdobia, ale taktiež keramiku, šperky a mince zo stredoveku až novoveku.

„Výstava je poctou a ocenením práce tohto výnimočného odborníka, ktorý svojou prácou v teréne získal pre celú spoločnosť množstvo krásnych exponátov nesmiernej kultúrno-historickej hodnoty,“ povedal riaditeľ Považského múzea v Žiline Ladislav Cimerák. Nezostal však len pri práci v teréne, nálezy evidoval, spracovával a pravidelne o nich informoval prostredníctvom príspevkov v odbornej tlači alebo iných periodikách. Ešte stále sa aktívne zaujíma o dianie v archeologickej práci. S nadšením, erudovanosťou a ochotou radí a pomáha svojim nasledovníkom.

 

Scroll to Top