Budatínsky hrad označený QR kódom

QR kód Budatín_2_webŽilina sa stala prvým mestom na Slovensku, ktoré informuje nielen turistov, ale aj širokú verejnosť o významných budovách unikátnym informačným systémom. Nehrdzavejúce tabuľky so stručným textom a s QR kódmi sú umiestnené na budovách, ktoré sú z hľadiska žilinskej histórie, architektúry či kultúry výnimočné a zaslúžia si zvláštnu pozornosť. Po nasnímaní QR kódu prostredníctvom mobilnej aplikácie získa záujemca alebo turista podrobné informácie v slovenskom a anglickom jazyku o danej budove na portáli Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina www.tikzilina.eu.

Informačné tabuľky obsahujú okrem QR kódu aj názov a číslo budovy. Na viacerých tabuľkách je uvedený aj stručný popis budovy. Pracovná skupina na čele s Petrom Moravčíkom, autorom myšlienky označovania budov QR kódmi, pripravila koncepciu a realizáciu tohto nápadu. Výber budov a texty, ktorými daná tabuľka disponuje, zabezpečili Mgr. Vladimír Majtan z Krajského pamiatkového úradu v Žiline, historik Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský, riaditeľ Štátneho archívu v Žiline a Ing. Milan Novák. Do finálnej podoby doviedli tento zámer pracovníci Mestského úradu v Žiline (z Odboru kultúry, cestovného ruchu, športu a miestneho rozvoja a z Odboru projektov EÚ). V súčasnosti je v meste Žilina označených spolu 81 významných stavieb. Okrem informácií o budovách v slovenčine a angličtine sa pripravuje aj verzia v poľskom jazyku. Celkový počet budov v Žiline vytipovaných na označenie tabuľkami s QR kódmi je 105.

V roku 2012 Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra (OOCR Malá Fatra), ktorej zakladajúcim členom je i Mesto Žilina, iniciovala workshop s cieľom zviditeľnenia turistických atraktivít mesta Žilina. Jednou z myšlienok bolo označovanie významných budov v meste a už v roku 2012 bolo umiestnených z finančných zdrojov OOCR Malá Fatra prvých 20 tabuliek. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Európskej únie v rámci projektu „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina – Bielsko-Biala“ sa koncom minulého roku označilo tabuľkami ďalších 61 významných budov v meste. Viac informácií o tomto projekte nájdete v článku:

 http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazoznam&id=1118.

Náklady na označenie budov tabuľkami boli v prvej etape približne 10 000 € a cez projekt v druhej etape to bolo približne 25 000 €. Celkovo teda približne 35 000 €.

Každá označená budova má svoju históriu. Záujemcovia sa k nej dostanú cez QR kód, ktorý poskytne všetky informácie – preto sa prehliadka mesta stane atraktívnejšou a zaujímavejšou nielen pre turistov, ale aj pre Žilinčanov, ktorí na prechádzke môžu zistiť niečo viac o svojom meste. Veľkým prínosom celého projektu, okrem zlepšenia informovanosti turistov o označených stavbách, je nepochybne aj to, že základný historický výskum priniesol nové informácie o histórii a architektúre viacerých budov Žiliny, ktoré doposiaľ neboli známe odbornej ani laickej verejnosti.

 

PhDr. Pavol Čorba

hovorca mesta Žilina

Scroll to Top