Konferencia Dejiny cestnej dopravy na Slovensku

pozvanka konferencia_webPovažské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje 25. septembra 2014 v Sobášnom paláci v Bytči konferenciu Dejiny cestnej dopravy na Slovensku. Konferencia je rozdelená tematicky na staršie a novšie dejiny. Odborníci budú hovoriť o starých vozových cestách, cestnej doprave v stredoveku, tiež o tzv. soľnej ceste, o mestskej koľajovej doprave, najstaršej trolejbusovej linke monarchie vo Vysokých Tatrách, začiatkoch autobusovej či poštovej autobusovej dopravy a rovnako aj o vývoji v automobilovom priemysle.

„Myšlienkou usporiadať konferenciu sme sa zaoberali už začiatkom roka. Na konferenciu prijali pozvanie nielen odborníci zo Slovenska, ale aj z Českej republiky. Dejiny cestnej dopravy sú dlhodobou výskumnou úlohou odborných pracovníkov Považského múzea v Žiline. Zaujíma nás nielen automobilizmus, ale aj prvé zmienky o cestách v stredoveku. Dokonca sa nám podarilo zistiť najstaršie doklady o používaní voza na Slovensku v podobe pravekých hlinených amfor a modelov vozíkov, ktoré sú prezentované v našom Múzeu dopravy v Rajeckých Tepliciach. Málokto by veril, že už v období stredoveku existovali dopravné predpisy pre vozy, jazdcov na koňoch a peších,“ povedal historik Považského múzea v Žiline Peter Šimko.

Kým k dejinám železničnej dopravy na Slovensku vyšla kvalitná monografia už v 90. rokoch minulého storočia, k cestnej doprave zatiaľ takáto publikácia nevyšla. Dlhodobým cieľom Považského múzea je takúto publikáciu vydať. Konferencia, kde sa sústredia a porovnajú vedecké výskumy viacerých odborníkov a staršie známe poznatky, bude jedným z prvých krokov k tvorbe tohto diela.

Prezentácia účastníkov: 9.30 – 10.00 hod.

Otvorenie konferencie: 10.00 hod.

Vstup na konferenciu je voľný.

Scroll to Top