Medzi úspešnými novými žiadateľmi Nórskych fondov aj Žilinský samosprávny kraj

DSC_0059V Sobášnom paláci v Bytči sa 4. novembra 2014 uskutočnilo slávnostné podpisovanie zmlúv úspešných žiadateľov na projekty obnovy a záchrany kultúrneho dedičstva na Slovensku. Jedným z úspešných je aj projekt Žilinského samosprávneho kraja „Bez kaplnky nie je hrad.“ „Projekt je súčasťou komplexnej rekonštrukcie Budatínskeho hradu, pričom táto etapa je zameraná na obnovu hradnej kaplnky, ktorá je dnes pre verejnosť je uzatvorená. Celková suma projektu je 522 tisíc eur, pričom nenávratný príspevok predstavuje sumu takmer 444 tisíc eur,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.

Všetky slávnostne podpísané projekty sa budú realizovať vďaka programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, podpora rozmanitosti v oblasti kultúry a umenia v rámci európskeho kultúrneho dedičstva financovaného z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru. Celková suma určená na projekty predstavuje približne 6 miliónov eur. Podporené projekty výrazne prispejú k zachovaniu pamiatok európskeho či svetového významu na Slovensku.

Zároveň sa pri tejto príležitosti konala konferencia s názvom Živé pamiatky o príležitostiach v oblasti turizmu, ekonomického a sociálneho rozvoja, ktoré prinášajú pamiatky zrekonštruované v rámci grantov EHP a Nórska organizovaná v spolupráci s Úradom vlády SR a Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia projektov podporených z týchto grantov, ako aj slávnostné otvorenie vernisáže Znovuzrodené dedičstvo – putovnej výstavy projektov kultúrneho dedičstva zrealizovaných na Slovensku, ktorú organizuje veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v SR.

„Žilinský samosprávny kraj bol v čerpaní Nórskych fondov úspešný už v rokoch 2007- 2009. Vďaka nim prebehla obnova budovy Sobášneho paláca v Bytči. Pri rekonštrukcii sa vtedy preinvestovalo viac ako 2 milióny eur. Sobášny palác sa tak stane symbolickým miestom podpisovania nových zmlúv“ dodal Juraj Blanár.

DSC_0042 DSC_0045

 

 

 

 

 

ZDROJ: Tlačová správa ŽSK, Mgr. Jarmila Ševčíková

Scroll to Top