Nová MÚZA bezplatne dostupná na stránke múzea

obalka 1-2014Do zoznamu elektronických vydaní časopisu MÚZA pribudlo nové číslo – 1/2014. Obsahuje zaujímavé poznatky zo všetkých oblastí vedy, na ktoré sa špecializujú pracovníci Považského múzea v Žiline. Prístupnou formou chce upútať široké spektrum záujemcov o históriu, archeológiu, etnografiu, zoológiu, biológiu a pod. Elektronickým spracovaním zároveň reaguje na súčasné možnosti informačných technológií.

„Múzeá poskytujú odborné výsledky svojej činnosti napr. prostredníctvom vedeckých zborníkov vlastivedného charakteru, ktoré sú však pre laickú verejnosť ťažko čitateľné. Hlavným cieľom MÚZY je preto priblížiť získané odborné vedomosti a skúsenosti všetkým čitateľom, nielen úzkemu okruhu odborníkov,“ povedal riaditeľ Považského múzea v Žiline Ladislav Cimerák. Výnimočnosť časopisu spočíva nielen v jeho širokom tematickom zábere, ale aj v regionálnom zameraní.

Prvé tohtoročné číslo obsahuje 14 článkov. „Keďže sa blíži termín otvorenia hradnej veže Budatínskeho hradu, venovali sme nosný článok práve nedávno ukončenej rekonštrukcii. Nasleduje prehľad histórie vývoja rodu Suňogovcov, ktorý patril neodmysliteľne k Budatínskemu hradu,“ doplnila editorka časopisu, historička Martina Bernátová. V ďalšej časti čitateľ nájde historické informácie o Mikulášovi a Petrovi Kostkovcoch, slovanskom osídlení v Žiline, o potulkách po starých cestách v okolí Žiliny a priblíži tiež taxislužby v Žiline v rokoch 1918 – 1939.

V etnografickej časti sú uverejnené články z oblasti nevyčerpateľnej jánošíkovskej témy (Jánošíkov motív v drevorezbe) a fašiangových zvykov pod názvom „Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy, jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy…“. Prírodovednej oblasti je venovaný blok príspevkov k stavu a vývoju flóry v Budatínskom parku a jeho okolí. V závere sú predstavené 2 edičné novinky Považského múzea – Kohútik jarabý a Premeny drôtu ´13, ktoré uzreli svetlo sveta na konci minulého roka.

Časopis MÚZA pripravili pracovníci Považského múzea v Žiline, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Čitateľom je MÚZA prístupná bezplatne.

Časopis nájdete na hlavnej stránke pmza.sk, ale aj tu: MÚZA

 

Scroll to Top