Pohŕdanie a sebavedomie (sebaúcta) – Pravdivý príbeh o kotlároch, drotároch a korytároch

madariPovažské múzeum v Žiline sa spolupodieľa na výstave Etnografického múzea v Budapešti, ktorá je prístupná verejnosti od 25. júna 2014 do 4. januára 2015. Výstava predstavuje počtom exponátov i plochou rozsiahly a reprezentatívny výstavný projekt zameraný na vandrovné zamestnania a podomový obchod a tému rozoberá v dvoch rovinách, z hľadiska historického i súčasného:

Minulosť a tradícia: 

Kto boli bývalí vandrovní remeselníci?

Ako žili z podomového obchodu a remesla?

Aký vzťah k nim malo miestne obyvateľstvo?

Ako, opovrhovaní svojím okolím, posilňovali svoju sebaúctu / sebavedomie?

Ako prispeli k vnímaniu obrazu svojho vlastného národa?

Súčasnosť:

Kto sú dnešní podomoví remeselníci?

Ako sa rozvíja vandrovné zamestnanie a podomový obchod v súčasnej dobe?

Výstava prostredníctvom množstva tradičných trojrozmerných exponátov, obrazového a filmového materiálu i osobných príbehov vykresľuje históriu tradičných vandrovných remesiel a zamestnaní na území bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie, reprezentovaných pestrou zmesou rôznych sociálnych a etnických spoločenstiev vykonávajúcich tieto činnosti a interpretuje ju na pozadí dobových ekonomických procesov. Ukazuje vzájomné vzťahy jednotlivých profesijných skupín, ich vzťahy s majoritným obyvateľstvom a zachytáva proces redukcie predsudkov voči nim, ako aj ich postupné sebauvedomovanie a posilňovanie sebaúcty. ponúka návštevníkom emotívnu prehliadku a nostalgickú atmosféru rušnej vidieckej či mestskej ulice v minulosti s množstvom remeselníckych majstrov a obchodníkov, ktorí ponúkali svoje výrobky a služby: oknári, inštalatéri, holiči, zvonolejári, drotári, opravári dáždnikov, výrobcovia drevených lyžíc, fotografi, košikári, kominári, brusiči nožov, výrobcovia vrtákov, zámočníci, povrazníci, cínári, praclikári, kotlári, krotitelia/cvičitelia medveďov a opíc, klauni, výrobcovia tehál, peciari, korytári, medikováči, handrári, vykupovači peria a ďalší…

Výstavu realizovalo Národopisné múzeum v spolupráci s Považským múzeom v Žiline. Jej autorom je Peter Szuhay, hlavný kurátor a muzeológ Etnografického múzea v Budapešti a spolupracujúcimi kurátormi sú  Esther Kerék a za slovenskú stranu Mgr. Katarína Hallonová, vedúca oddelenia drotárstva Považského múzea v Žiline.

Úspešnou realizáciou výstavného projektu prispelo Považské múzeum v Žiline k dôstojnej prezentácii ŽSK, ale najmä k propagácii Slovenska a jeho kultúrnych tradícií v zahraničí. Snáď takéto aktivity prispejú aj rozvoju cestovného ruchu a k šíreniu dobrého meno Slovenska vo svete a zvýšia atraktivitu nášho regiónu pre zahraničných návštevníkov.

Tento projekt dal Považskému múzeu v Žiline príležitosť prezentovať sa v ďalšej z Európskych metropolí (po Paríži, Viedni, Berlíne, Lisabone, Helsinkách, Bruseli, Varšave. Rijeke a ďalších) v čase, keď bolo nútené dočasne zrušiť expozíciu drotárstva z dôvodu realizácie projektu digitalizácie kultúrneho dedičstva.

 

Etnografické múzeum v Budapešti (Néprajzi múzeum)

Trvanie výstavy: 25. jún 2014 – 04. január 2015

 hrnce

Scroll to Top