Slávnostne otvárame Múzeum dopravy Rajecké Teplice

26-ZST-Rajecke-TepliceNadšenci dopravy a jej histórie si prídu na svoje v novom Múzeu dopravy Rajecké Teplice v budove železničnej zastávky, ktoré 11. apríla 2014 o 15:30 hod. slávnostne otvorí Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Myšlienka vybudovať múzeum dopravy v Žiline a okolí vznikla už v 60. rokoch 20. storočia. Žilina je odpradávna cestnou križovatkou a po postavení miestnej železnice Žilina – Rajec sa stala aj významným železničným uzlom. Presídlila sem Vysoká škola dopravná a ďalšie inštitúcie, ktorých predmetom činnosti je doprava. Preto sa v Považskom múzeu v Žiline začala systematicky budovať zbierka exponátov z oblasti histórie dopravy. Z dôvodu politických vplyvov v 80. rokoch i po roku 1989 sa rozvoj tejto oblasti utlmil, avšak myšlienka vybudovania múzea dopravy pretrvávala. „V roku 2009, počas 110. výročia trate Žilina – Rajec, sa zrodila myšlienka vybudovať múzeum dopravy v budove železničnej zastávky Rajecké Teplice. Budova sa už niekoľko rokov nepoužívala, ale bola zrekonštruovaná a jej staničná hala je ideálnym priestorom pre inštaláciu dopravných exponátov. Od roku 2010 sme hľadali zdroje na adaptáciu priestorov pre múzeum a nákup výstavného mobiliáru. Tie sa podarilo získať až v roku 2013 vďaka podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a sponzorským darom partnerov zo súkromného sektora,“ povedal autor projektu Mgr. Peter Šimko.

Návštevníci v Múzeu dopravy Rajecké Teplice uvidia skutočnú železničnú traťmajstrovskú drezinu, techniku používanú na železnici v minulosti či ukážku historickej dopravnej kancelárie. Pre detského návštevníka bude možnosť zahrať sa s historickým modelovým koľajiskom. Toto všetko bude dopĺňať množstvo dvojrozmerného obrazového materiálu, ktorý napomôže návštevníkovi v krátkosti spoznať vývoj dopravy na celom Slovensku. „Pritom však nechceme zabudnúť na naše regionálne špecifiká, nakoľko mnoho získaných predmetov pochádza práve z miestnej stanice Žilina – Rajec. Nebudú chýbať dobové uniformy, sprievodné slovo lektora a občas sfunkčníme i niektoré staré stroje a zariadenia. Každoročne budú na trati Žilina – Rajec premávať historické vlaky, tak ako sa to v roku 2013 dialo už po 4. raz v rámci podujatia Rajecká Anča, doplnil P. Šimko.

Projekt je spolufinancovaný z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR, zo zdrojov ŽSK a Považského múzea v Žiline.

Ako je na Slovensku zvykom, žiadne dielo nevznikne bez osobného nadšenia a obety autorov myšlienky. A to aj v štátom dotovanej kultúrnej inštitúcii. Chceme však poďakovať najmä všetkým, ktorí pomohli pri realizácii múzea, a to nielen materiálne ale aj jednoduchou podporou myšlienky. Ich mená budú uvedené priamo v múzeu. Zároveň však chceme vysloviť žiadosť o akúkoľvek podporu a oceníme záujem súkromných zberateľov darovať alebo zapožičať nám ďalšie exponáty.

TepliceXXY_-_kopia IMG_5934

 

 

 

 

 

 

 

Plagát nájdete TU

 

 

Scroll to Top