Sme prví na Euromuse.net

euromusePovažské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja participuje ako prvá a zatiaľ jediná inštitúcia zo Slovenska na medzinárodnom internetovom portáli www.euromuse.net. Ide o verejný portál, ktorý poskytuje presné údaje o významných výstavách v európskych múzeách. „Pri propagácii našich expozícií a podujatí hľadáme všetky možnosti, ako dať širokej verejnosti do pozornosti prácu Považského múzea v Žiline a sme radi, že sa môžeme pochváliť aj takýmto jedinečným počinom. Verím, že budeme inšpiráciou pre ďalšie slovenské múzeá a galérie a zatraktívnime tým nielen regionálny, ale aj slovenský turistický trh,“ uviedol riaditeľ múzea Ladislav Cimerák.

Portál poskytuje všetky dôležité informácie a aktuálny prehľad o podujatiach zúčastnených múzeí z 30 krajín. „Snažíme sa zviditeľniť činnosť nášho múzea a jeho objektov aj za hranicami Slovenska. Medzinárodné portály sú jedinečným, nielen dostupným zdrojom informácií, ale predovšetkým ide o bezplatný marketing, čo je veľkou výhodou dnešnej doby. Všetky svetové múzeá už dávno fungujú na tejto úrovni a my sa k nim hrdo pripájame,“ doplnila kultúrna manažérka Považského múzea v Žiline Andrea Lukácsová. Pomocou Euromuse.net sa návštevníci z rôznych krajín priamo „prekliknú“ na stránky Považského múzea bez toho, aby potrebovali rôzne iné vyhľadávania a preklady.

Považské múzeum v Žiline má vytvorené portfólio v slovenskom a anglickom jazyku nielen na vlastnej webovej stránke www.pmza.sk, ale aj na stránke Euromuse.net. Tento portál je vedený v ďalších dvanástich svetových jazykoch.

Viac na: www.euromuse.net

http://www.euromuse.net/en/museums/museum/view-m/hrad-budatin/content/sk/, http://www.euromuse.net/en/museums/museum/view-m/hrad-strecno-a-paseka/content/sk/, http://www.euromuse.net/en/museums/museum/view-m/janosik-a-terchova/content/sk/, http://www.euromuse.net/en/museums/museum/view-m/muzeum-dopravy-rajecke-teplice/content/sk/, http://www.euromuse.net/en/museums/museum/view-m/objekty-ludovej-architektury-ci/content/sk/, http://www.euromuse.net/en/museums/museum/view-m/sobasny-palac-v-bytcis/content/sk/.

budatin castle

Scroll to Top