Týždeň otvorených dverí v Knižnici Považského múzea v Žiline

Knižnica PMZA_3Knižnica Považského múzea v Žiline sa v týždni od 31. 3. do 4. 4. 2014 zapája do podujatia Týždeň slovenských knižníc. Odborná prezenčná knižnica v areáli Budatínskeho hradu ponúka pri tejto príležitosti bezplatnú registráciu nových čitateľov. Zaregistrovaní čitatelia budú odmenení darčekom z edičnej činnosti múzea podľa vlastného výberu. Súčasťou týždňa otvorených dverí je výstava všetkých publikácií z edície múzea s možnosťou ich zakúpenia. „Do pozornosti môžeme dať aj naše unikátne publikácie vydané v roku 2013, ktoré sú nominované do súťaže Kniha Horného Považia,“ uviedol riaditeľ Považského múzea v Žiline Ladislav Cimerák.

V rámci týždňa otvorenej knižnice budú návštevníkom poskytnuté základné informácie o fonde knižnice a možnostiach jeho praktického využitia. Tiež sa oboznámia s online katalógom knižnice, rezerváciou publikácií a ďalšími službami, ktoré knižnica používateľom poskytuje.

Odborná prezenčná knižnica Považského múzea v Žiline je špecializovaná na prírodovednú, spoločenskovednú, muzeologickú a vlastivednú literatúru. Nachádza sa tu bohatý fond s viac ako 12 000 knižničnými jednotkami, z toho je 487 starých tlačí do roku 1918.

Otváracie hodiny:

Pondelok: 8:00 – 13:00 hod.

Streda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.

Piatok: 8:00 – 13:00 hod.

 

Online katalóg: http://194.160.178.22/mask

Scroll to Top