Vlakom do múzeí a galérií

Plagát_vlakom do múzeí a gelérií_2014Žilinský samosprávny kraj sa prostredníctvom múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2014 zapája do projektu VLAKOM DO MÚZEÍ A GALÉRIÍ, ktorý úspešne realizuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. od roku 2006. Projekt je určený žiakom základných škôl a žiakom 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií, ktorí takto môžu využiť ponuku navštíviť múzeá a galérie na Slovensku.

Projekt je určený pre žiakov, ktorí takto môžu využiť ponuku navštíviť múzeá a galérie na Slovensku.

Do projektu sa zapoja múzeá a galérie v zriaďovacej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja:

 

Začiatok predpredaja: Od 03. marca 2014

Za koľko cestovať

Platí sa len 0,30 € za každých začatých 50 km pre každého žiaka (cena prepravy sprievodcov je v cene prepravy detí). Minimálny počet detí v skupine je 10 + 1 dospelý vedúci. Na každú ďalšiu skupinu 10 detí (aj neúplnú) má nárok na bezplatnú prepravu 1 dospelý sprievodca.

Kedy možno cestovať

 • Od utorka 18. marca do soboty 12. apríla 2014
 • V utorok, stredu, štvrtok a sobotu v ktoromkoľvek týždni
 • Spoločný spiatočný cestovný lístok platí len v deň návštevy múzea/galérie.
 • Preprava musí byť vopred ohlásená a schválená (formulár).
 • Vstupné do múzeí a galérií sa určuje osobitne (treba konzultovať v danom múzeu či galérii).

Ako postupovať pred prepravou

 1. Škola kontaktuje múzeum/galériu zo zverejneného zoznamu a dohodne si termín návštevy.
 2. Po potvrdení termínu návštevy múzea/galérie škola vyplní objednávkový formulár.
 3. Kompletne vyplnený formulár (vo formáte.doc) zašle na e-mailovú adresu muzeum@slovakrail.sk.
 4. Železničná spoločnosť Slovensko schváli, potvrdí prepravu a zašle škole potvrdený formulár o schválení prepravy (vo formáte .pdf)*
 5. Potvrdeným formulárom o schválení prepravy sa škola preukáže pri nákupe cestovných dokladov a následne pri kontrole cestovných dokladov vo vlaku.
 6. Pri návšteve múzea/galérie je škola povinná nechať si formulár potvrdiť pečiatkou, podpisom a dátumom navštíveného múzea/galérie.
  *v prípade prekročenia kapacity plánovaného vlaku ZSSK zabezpečí inú prepravu po dohode s kontaktnou osobou školy prípadne prepravu odriekne

Ako sa preukážete vo vlaku

 • Pri ceste tam cestovnými lístkami a formulárom potvrdeným ZSSK a školou.
 • Pri ceste späť cestovnými lístkami a formulárom potvrdeným ZSSK, školou a navštíveným múzeom/galériou.

Dôležité  informácie

 • Z kapacitných dôvodov je nevyhnutné objednať si každú prepravu najneskôr 3 pracovné dni pred plánovanou cestou na e-mailovej adrese muzeum@slovakrail.sk  (denne od 8:00 do 15:00 h)
 • Schválenie prepravy dopravcom nie je súhlasom s prepravou osôb nespĺňajúcich podmienky akcie.
 • Škola zodpovedá za to, že skupina ako celok, ako aj jednotliví účastníci skupiny spĺňajú podmienky akcie.
 • Vedúci skupiny vo vlaku je povinný predložiť potvrdzujúci formulár so súhlasom ZSSK s počtom žiakov/sprievodcov (s pečiatkou školy) a menom zodpovedného vedúceho. Ten na požiadanie oprávneného zamestnanca ZSSK musí predložiť preukaz  totožnosti.
 • Pri ceste späť je nutné mať formulár potvrdený aj navštíveným múzeom/galériou.

Akciu realizuje osobný železničný dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) s partnermi.

Viac informácií a potrebné formuláre nájdete na web stránke Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk a tiež na web stránke Železničnej spoločnosti Slovensko www.slovakrail.sk

Plagát si pozrite TU

 

Scroll to Top