Feudáli horného Považia

Feudáli Horného Považia_plagát_webVýstava Feudáli horného Považia je výsledkom spolupráce pracovníkov Považského múzea v Žiline a Kysuckého múzea v Čadci. Mapuje panstvá a rody severozápadného Slovenska. Informácie dopĺňajú zaujímavé predmety z historických fondov – či už ide o pracovňu baróna Poppera, alebo jednotlivé predmety dennej potreby viažuce sa k rodine Čákiovcov, Pongrácov alebo Suňogovcov.

Zo zaujímavých zbierkových predmetov z fondov Považského múzea v Žiline bude vystavený rodokmeň grófa Gejzu Čákiho, posledného majiteľa Budatínskeho hradu. Rodokmeň je vyobrazený tušom a akvarelom na papieri s rozmermi 102 cm na šírku a 67 cm na výšku. „Jeho význam je nielen v historickej hodnote, ale aj v skutočnosti, že sa priamo viaže k šľachtickému rodu Čákiovcov a v osobe Gejzu Čákiho aj k samotnému hradu Budatín. Tým dopĺňa mozaiku rodových, ale aj majetkových vzťahov,“ uvádza historik Považského múzea v Žiline Michal Jurecký. Spomenutý rodokmeň je vývodom, to znamená súpisom všetkých priamych predkov od probanta, čiže osoby, od ktorej predkov hľadáme. Rodová línia sleduje predkov rovnako zo strany otca, teda po meči, ako aj zo strany matky, po praslici. „Pôvod rodokmeňa je zo začiatku 20. storočia. Dal ho vyhotoviť Gróf Gejza Čáki u neznámeho autora, ktorému poskytol svoje podklady k jednotlivým príslušníkom rodu a zároveň ho dal potvrdiť štyrom členom kráľovskej komory. Vyhotovenie a potvrdenie rodokmeňov bolo v rodových líniách šľachty dôležité pre dedičské nároky a ich uplatňovanie,“ dopĺňa historik.

Medzi ďalšími zaujímavými vystavenými predmetmi budú fiktívne obrazy príslušníkov rodu Pongrácovcov. „Samotné šľachtické obrazy pochádzajú z 18. storočia, no osoby na nich vyobrazené predstavujú 15. storočie. Fikcia spočíva práve v tom, že v čase vzniku malieb nik nevedel, ako pôvodne vyzerala rodina Pongrácovcov niekoľko storočí predtým,“ vysvetľuje M. Jurecký.

Organizátorom výstavy je Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Trvanie výstavy: 16. 1. 2015 – 26. 4. 2015

Autori výstavy: Mgr. Andrea Paráčová – historička Kysuckého múzea v Čadci, Mgr. Michal Jurecký – historik Považského múzea v Žiline

Detail Erbu Grófa Gejzu Čákiho Rodokmeň Gejzu Čákiho

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail erbu grófa Gejzu Čákiho                   Rodokmeň grófa Gejzu Čákiho

 

Scroll to Top