Konzerva fest 2015

Súkromná spojená škola Martin s organizačnou zložkou Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, v spolupráci s Občianskym združením Bod – spoločnosť na podporu umeleckého vzdelávania a Žilinský samosprávny kraj organizujú v dňoch 5.- 7. jún 2015 podujatie KonzervaFest.
Aj druhý ročník festivalu je zameraný na podporu mladých umelcov, ktorí vďaka podujatiu odprezentujú najmä svoje študentské predstavenia pred odbornou i laickou verejnosťou. Okrem jedinečnej možnosti konfrontácie tvorby s ostatnými študentmi z celého Slovenska účastníci absolvujú aj workshopy, ktoré budú prebiehať počas všetkých troch dní festivalu.

Zaujímavosťou je, že sa obsah workshopov sústreďuje na také oblasti, ktoré nie sú v dostatočnej miere podchytené v učebných osnovách konzervatórií, preto budú pre študentov mimoriadne atraktívne. Prípravu na budúcu umelecko-tvorivú prax si budú účastníci zdokonaľovať na workshopoch: tvorivé písanie – Katarína Hitzingerová, bábkové divadlo – Barbora Zamišková, fyzické divadlo – Jaro Vinařský, film – Peter Pavlík a Tomáš Bobáň, divadelná kritika – Elena Knopová.
,,Našou ideou je položiť základy dlhodobej platforme, ktorá umožní študentom umeleckých škôl ukázať, čo sa počas svojho štúdia naučili. Nevýhodou absolventských a vôbec celkovo konzervatoristických predstavení je, že nemajú dlhú životnosť. Chceme, aby mali účastníci festivalu možnosť konfrontácie s ostatnými školami a efektívnejšie zúročili vlastné úsilie i vedomosti, schopnosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia“. uviedol autor myšlienky projektu a externý pedagóg Súkromnej spojenej školy, Michal Legíň.
,,Zámerom župy je vytvoriť v Žilinskom kraji optimálne podmienky pre stretávanie sa mladých umelcov. KonzervaFest je jedným zo spôsobov, ako takéto výsledky dosiahnuť. Radi podporíme originálny a prínosný nápad a tým myšlienka KonzervaFestu rozhodne je. Vnímame ju aj ako silný preventívny nástroj pred nežiaducimi spôsobmi trávenia voľného času mládeže. Pevne verím, že sa nám spoločnými silami podarí zhmotniť predstavu do konkrétneho podujatia a zachováme jeho kontinuitu i v ďalších rokoch. Podpory mladých talentovaných ľudí nikdy nie je dosť,“ dodal Juraj Blanár, predseda žilinskej župy.
Festival sa bude konať v priestoroch Domu kultúry Strečno, Hradu Strečno a  jeho podhradí, kde je od septembra 2013 sprístupnená oddychová zóna v prostredí autentickej stredovekej dediny Paseka.

Podujatie finančne podporili:
Nadácia Pontis z dotačného programu Kia motors
Ministerstvo kultúry SR
Žilinský samosprávny kraj

Mediálni partneri:
RTVS, Rádio Regina
Rádio Sever
Rádio Rebeca
Turiec online
TV Fénix
Region portal

Scroll to Top