Krása pravekej keramiky – výstava predĺžená do 25. 7.

Amfora - BelušaV podkroví veže Budatínskeho hradu pripravilo Považské múzeum v Žiline výstavu s názvom Krása pravekej keramiky. Návštevníkov oboznámi s rôznymi typmi nádob používaných ľudom lužickej kultúry v dobe bronzovej a staršej dobe železnej. Mladšiu a neskorú dobu železnú bude prezentovať keramika ľudu púchovskej kultúry. Obe kultúry majú dominantné zastúpenie v oblasti severozápadného Slovenska. Prevažuje keramika robená v ruke bez použitia hrnčiarskeho kruhu, zdobená rôznymi výzdobnými motívmi.

„Nádoby boli využívané v každodennom živote, ako úžitková keramika, funerálna keramika ale aj v oblasti kultu. Návštevníkov výstavy poteší pohľad na majstrovstvo hrnčiarov pravekých kultúr a na pripravených textoch sa môžu oboznámiť s výrobou, zdobením a vypaľovaním jednotlivých keramických výrobkov. Napríklad amfor, amforiek, mís, šálok, zásobníc a podobne,“ uviedla archeologička Považského múzea v Žiline Andrea Slaná, autorka výstavy.

Keramické nádoby a predovšetkým oveľa častejšie sa vyskytujúce ich zlomky predstavujú dominantný hmotný prejav každej archeologickej kultúry. Kvalita keramického materiálu vychádza z jeho charakteru. Nádoby boli ľahko zničiteľné, ale ich zlomky sú v bežnom pôvodnom prostredí prakticky večné. Keramika ako základný produkt hrnčiarskeho remesla prináša najväčšie množstvo informácií o pravekých štruktúrach a tieto výrobky predstavujú hlavnú zložku archeologických prameňov. Značná časť keramického sortimentu bola v praveku vyrábaná rôznymi individuálnymi výrobcami. V produkcii hrnčiarskych výrobkov sa prejavili vtedajšie všeobecné trendy, estetické cítenie, regionálne špecifiká a do výroby prenikli aj impulzy zo susedných a niekedy i vzdialenejších oblastí.

Považské múzeum v Žiline je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Výstava je predĺžená do soboty 25. júla 2015.

Plagát k výstave nájdete TU

Na výstavu fotoaparátov, výstavu Krása pravekej keramiky a do veže BH platí spoločné VSTUPNÉ (tzn. všetky tri expozície za jednu cenu):

základné: 3 € 
zľavnené (deti od 6 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia, ŤZP): 1,50 € 
rodinné (2 rodičia a 2 deti od 6 do 15 rokov, ktoré spoločne vychovávajú): 7 € 
deti do 6 rokov: bezplatne 
pedagogický dozor nad 15 osôb a vedúci zájazdov: bezplatne 
skupina dospelých nad 20 osôb: zľava 10% 
Vstupné mimo otváracích hodín: príplatok 100 % (vstup možný len na základe objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb).

Scroll to Top