Krížová cesta v Budatínskom parku

krizova_cestaVeľkonočné tradície sa tento rok rozhodlo Považské múzeum v Žiline priblížiť duchovným spôsobom. V spolupráci so Žilinskou diecézou pripravilo pobožnosť krížovej cesty. Uskutoční sa v Kvetnú nedeľu 29. 3. 2015 o 15.00 hod. v Budatínskom parku. Umelecko-dramatické stvárnenie je v réžii Jozefa Abafiho a Divadelného klubu Makovice (Krajské kultúrne stredisko Žilina).

V rímskokatolíckej cirkvi sa krížová cesta koná počas pôstneho obdobia, kedy veriaci rozjímajú o utrpení Ježiša Krista. Pobožnosť bude konkretizovaná v jednotlivých 14 zastaveniach v Budatínskom parku, stvárnených prírodnými motívmi.Modlitba krížovej cesty patrí medzi typické prejavy ľudovej zbožnosti v pôstnom období. Ak sa spojí s príjemným prostredím parku Budatínskeho hradu, môže to byť zážitok, ktorý nás osloví do hĺbky srdca,“ uviedol hovorca Žilinskej diecézy ThLic. Zdeno Pupík, PhD.

Tento rok sa Považské múzeum v Žiline rozhodlo po prvý raz uskutočniť krížovú cestu v Budatínskom parku. „V tomto prípade sme siahli po duchovnej symbolike. Drevený kríž sme prepojili s prírodným prostredím parku. Ten sa nám javí ako vhodné miesto na realizáciu podujatia tohto typu. Zároveň bolo našou snahou vytvoriť nové podujatie napĺňajúce duchovný rozmer. Veríme, že inovácia krížovej cesty v areáli parku sa stane tradíciou,povedala kultúrna manažérka PMZA Andrea Lukácsová.

Považské múzeum v Žiline je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Scroll to Top