Považské múzeum získalo 3. miesto v súťaži Múzeum roka 2014

Múzeum roka 3 miestoPovažské múzeum v Žiline, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, získalo tretie miesto v súťaži Múzeum roka 2014, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

V 12. ročníku súťaže Múzeum roka/Galéria roka bolo hodnoteným obdobím 1. január až 31. december 2014. Považské múzeum (PMZA) sa do súťaže prihlásilo s výskumom Keď fajka zhasla, s Múzeom dopravy v Rajeckých Tepliciach a s elektronickým časopisom MÚZA.

Porota vymenovaná ministrom kultúry zasadala 30. marca 2015. Na základe získaných bodov v hodnotení porotcov bolo poradie v kategórii Múzeum roka nasledovné:

  1. Vlastivedné múzeum v Galante – 59 bodov
  2. Záhorské múzeum v Skalici – 58 bodov
  3. Považské múzeum v Žiline – 44 bodov

Projekt Keď fajka zhasla je zavŕšením vedecko-výskumnej úlohy zacielenej na doteraz nespracovanú tému využitia drotárstva pri opravách fajok a výrobe fajčiarskych potrieb. Výstupom je publikácia s celoslovenským záberom, ktorá po prvýkrát otvorí danú problematiku z hľadiska histórie, materiálnych prejavov i terminológie. Mapuje tiež fajčiarske potreby opravované, alebo zhotovené drotárskymi technikami, dochované v muzeálnych i súkromných zbierkach na Slovensku s ambíciou prispieť tak k hlbšiemu poznaniu histórie fajkárskeho i drotárskeho remesla. Autorkou je historička drotárstva Katarína Hallonová.

Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach bolo otvorené 11. apríla 2014. Autorom expozície je Peter Šimko, spoluautormi sú Jakub Bielik a Patrik Lehotský. Od otvorenia – apríl 2014 až december 2014 navštívilo Múzeum dopravy vyše 5500 návštevníkov. Návštevníci tu môžu vidieť skutočnú traťmajsterskú železničnú drezinu, techniku používanú na železnici v minulosti či ukážku historickej dopravnej kancelárie. Deti sa môžu zahrať s historickým modelovým koľajiskom. Toto všetko dopĺňa množstvo dvojrozmerného obrazového materiálu, ktorý napomáha návštevníkovi v kocke spoznať vývoj dopravy na celom Slovensku.

MÚZA je poznávací elektronický časopis o histórii a krásach žilinského regiónu, je jednou z foriem webovej a mediálnej propagácie, ako aj inováciou práce s verejnosťou. Pripravujú ho pracovníci Považského múzea v Žiline a je bezplatne dostupný na webovej stránke múzea (www.pmza.sk) a www.floowie.com, čitatelia ho môžu nájsť aj na sociálnych sieťach ako Facebook, či Twitter. Nachádzajú sa v ňom odborné články historikov, archeológov, etnografov, zoológov, botanikov PMZA, ktorí sa venujú zaujímavostiam z dejín a súčasnosti nášho regiónu.

Informácie MK SR nájdete TU

 

Scroll to Top