Pripravujeme výstavu Feudáli horného Považia

Detail Erbu Grófa Gejzu ČákihoPrvou tohtoročnou výstavou v Sobášnom paláci v Bytči budú Feudáli horného Považia. Ide o výsledok spolupráce pracovníkov Považského a Kysuckého múzea. „Táto pútavá výstava mapuje panstvá a rody severozápadného Slovenska. Informácie doplnia zaujímavé predmety z historických fondov. Či už pôjde o pracovňu baróna Poppera, alebo jednotlivé predmety viažuce sa k rodine Čákiovcov, Pongrácovcov alebo Suňogovcov,“ približuje zameranie výstavy historik Považského múzea v Žiline Michal Jurecký.

Medzi zaujímavé zbierkové predmety fondov Považského múzea v Žiline nepochybne patrí rodokmeň Gejzu Čákiho. Je to rodokmeň posledného majiteľa Budatínskeho hradu vyobrazený tušom a akvarelom na papieri s rozmermi 102 cm na šírku a 67 cm na výšku. „Jeho význam je nielen v historickej hodnote, ale aj v skutočnosti, že sa priamo viaže k šľachtickému rodu Čákiovcov a v osobe Gejzu Čákiho aj k samotnému hradu Budatín. Tým dopĺňa mozaiku rodových, ale aj majetkových vzťahov,“ vysvetľuje M. Jurecký a dopĺňa: „Spomenutý rodokmeň je vývodom, to znamená súpisom všetkých priamych predkov od probanta, čiže osoby, od ktorej predkov hľadáme. Rodová línia sleduje predkov rovnako zo strany otca, teda po meči, ako aj zo strany matky, po praslici.“

Rodokmeň Gejzu Čákiho

Rodokmeň grófa Gejzu Čákiho

Pôvod rodokmeňa je z prelomu alebo začiatku 20. storočia. Dal ho vyhotoviť gróf Gejza Čáki u neznámeho autora, ktorému poskytol svoje podklady k jednotlivým príslušníkom rodu a zároveň ho dal potvrdiť štyrom členom kráľovskej komory. Vyhotovenie a potvrdenie rodokmeňov bolo v rodových líniách šľachty dôležité pre dedičské nároky a ich uplatňovanie.

Detail Erbu Grófa Gejzu ČákihoDetail erbu grófa Gejzu Čákiho

Výstava Feudáli horného Považia je v štádiu prípravy a sprístupnená bude od 16. 1. 2015 v Sobášnom paláci v Bytči. Tešíme sa na vašu návštevu.

Scroll to Top