Expedícia Budatínsky hrad

Dňa 22., 29. septembra a 6., 13. októbra sa v areáli Budatínskeho hradu uskutoční už piaty ročník projektu Expedícia Budatínsky hrad, ktorú pripravilo Považské múzeum v Žiline pre vopred objednané skupiny žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.

Ako tradične ide o interaktívnu formu výučby v priestoroch interiéru veže Budatínskeho hradu. Žiaci budú môcť navštíviť vežu, kde im bude prezentovaná história nielen Budatínskeho hradu, Žiliny, ale tento ročník bude pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra venovaný aj jeho pamiatke a udalostiam z roku 1848- 1849.

Okrem historických poznatkov budú môcť zažiť žiaci živé exponáty na výstave “Exotická krása”s odbornou prednáškou zoologičky Ing. Márie Adamovej. A ako obvykle si budú môcť vyskúšať aj drotárske remeslo.

Organizátorom programu Expedícia Budatínsky park, ktorý sa uskutoční v termínoch: 22. 9., 29. 9.,  6. 10., 13. 10. 2015  je Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Školy sa môžu nahlásiť na telefónnom čísle 0917 868 538, kontaktná osoba Mgr. Andrea Lukácsová, alebo mailom na: lukacsova@pmza.sk.

 Vstupy na Expedíciu Budatínsky park sú nasledovné:

9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15 hod (je potrebné dostaviť sa 15 minút pred vstupom).

Cena je 2€ na žiaka (je možné platiť kultúrnymi poukazmi), pedagogický dozor nad 15 žiakov je zadarmo.

Maximálny počet v jednej skupine do veže Budatínskeho hradu je 25 osôb.

Scroll to Top