“Bez kaplnky nie je hrad” – odovzdanie staveniska

Dňa 2. júla 2015 došlo k odovzdaniu a následnému prevzatiu staveniska „Areál Budatínskeho zámku – stavebné úpravy, 010 01 Žilina – Budatín, I. etapa – Obnova objektu Hospodárskej budovy, časť Kaplnka“, ktorú realizuje Žilinský samosprávny kraj v rámci projektu: „Bez kaplnky nie je hrad“, hradeného z Nórskeho finančného mechanizmu.

Špecifikom projektu je, že práve táto etapa projektu má zabezpečiť, aby pôžitok z návštevy hradu mali aj imobilní návštevníci, čím sa sleduje téma rovnosti príležitostí. Pre tento účel bude do kaplnky zrealizovaný bezbariérový prístup a v kaplnke bude k dispozícii výpočtová technika umožňujúca zrealizovať virtuálnu prehliadku hradných expozícií a tiež virtuálnu návštevu hradnej veže s panoramatickým pohľadom do okolia.

Celkové oprávnené výdavky: 522 020 €

Získaný projektový grant: 443 717 €

Spolufinancovanie ŽSK: 78 303 €

 

 

Scroll to Top