Bonus pre Františkov

Považské múzeum v Žiline pozýva všetkých Františkov na hrad Strečno 4. októbra, pri príležitosti oslavy menín nositeľov tohto mena, zdarma!

Bonus pre Františkov na hrade Strečno pripravuje PMZA pravidelne v súvislosti s Františkom Vešelénim, ktorý bol majiteľom Strečnianskeho panstva v rokoch 1630 – 1667. Preslávil sa ako vojenský veliteľ v boji proti Turkom i Švédom. Zastával funkcie kapitána Fiľakova, hlavného kapitána Uhorska a od roku 1655 bol uhorským palatínom. Jeho prvou manželkou sa stala vdova po Michalovi Šerénim, Žofia Bosniaková, ktorú za dobré skutky nazývali sväticou zo Strečna.

Viac sa o Františkovi Vešelénim dočítate v publikácii Hrad Strečno, ktorú vydalo v tomto roku Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

strečno

Scroll to Top