Jánošík v ľudovom umení

Považské múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo v spolupráci s Etnografickým múzeom v Martine a súčasnými neprofesionálnymi umelcami výstavu s názvom Jánošík v ľudovom umení. Námetom výstavy je jánošíkovská tematika a tradícia, ktorá na Slovensku pretrváva už takmer tri storočia v nepretržitej kontinuite mnohých folklórnych, literárnych a výtvarných žánrov. Zrodila sa z prirodzenej ľudskej túžby po lepšom živote, sociálnej spravodlivosti, morálnych hodnotách či normách. Na dlhú dobu bola jánošíkovská tradícia doménou ľudového výtvarného umenia, až neskôr sa vyvíjala paralelne s umením profesionálnym. Cez ľudový výtvarný prejav, nepodliehajúci normám, prostý ľud vyjadroval svoj vzťah k Jánošíkovi ako k hrdinovi, ktorý stojí na strane chudobných a tiež interpretoval svoje predstavy o jeho domnelom výzore či skutkoch.

Výstava bude sprístupnená od 21. júla do 30. augusta v priestore galérie Obecného úradu v Terchovej nad expozíciou Považského múzea v Žiline s názvom Jánošík a Terchová. Bude súčasťou prehliadky expozície Jánošík a Terchová.

O výstave:
„Výstava predstaví nášho ľudového hrdinu na jednej strane cez anonymnú tvorbu ľudových vrstiev v minulosti a na druhej strane cez práce súčasných neprofesionálnych umelcov zo severozápadného Slovenska. Koncipovaná je tak, aby boli zastúpené všetky oblasti ľudového umenia, v ktorých sa jánošíkovská tradícia najviac prejavila,“ uviedla kurátorka výstavy Katarína Kendrová. Zo zbierok Považského múzea v Žiline tu návštevníci nájdu predovšetkým maľby na skle, kresby ceruzou, ale aj mohutný kamenný či keramický reliéf. Pastierska drevorezba, ktorá patrí k najkrajším prejavom ľudového umenia vôbec, je na výstave zastúpená najmä zbierkami Etnografického múzea v Martine. „Črpáky, praslice, valašky či predmety z rohoviny, zdobené motívom Jánošíka a jeho hôrnych chlapcov, oslovia najmä svojím precíznym, detailným spracovaním. Najviac dokladov stvárnenia jánošíkovskej tematiky však nachádzame v drevenej komornej plastike, v drevených reliéfoch a monumentálnych sochách,“ doplnila K. Kendrová. Túto oblasť umenia prezentujú najmä početné komorné plastiky z rúk súčasných neprofesionálnych umelcov – rezbárov. Zo žilinských rezbárov sa na výstave predstavia ľudovoumeleckí majstri nielen dreva, ale i kože a kovu Tibor Mahút a Vít Pieš. Významné rezbárske centrum – obec Štiavnik zastúpia svojou tvorbou rezbári Ján Palko a Stanislav Polek, oblasť Kysúc Anton Kadura z Podvysokej a Ján Podsklan z Čadce. Terchovú, rodisko Juraja Jánošíka, viacerými plastikami reprezentuje Ján Martoš. Postava Jánošíka si našla miesto aj v textilnej tvorbe. Túto oblasť umenia prezentuje práca známej žilinskej čipkárky Márie Hnidkovej, ktorá celú výstavu vhodne dopĺňa. Z už nežijúcich autorov sa zaujímavými drevenými reliéfmi zo zbierok Etnografického múzea v Martine predstaví Štefan Bača, vynikajúci rezbár družstva Rezbár v Rajci.

Výstava je obohatená o informačné bannery, obsahujúce odborné texty a fotografie k danej problematike.

Scroll to Top