Svadobný dar palatína Turza

Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlásilo 13. februára 2015 šiesty ročník súťaže pre všetkých záujemcov o uskutočnenie svadobnej hostiny v roku 2016 v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči s názvom Svadobný dar palatína Turzu. Keďže nie je možné uspokojiť záujem všetkých snúbeneckých párov, je vyhlásená súťaž s viacerými bonusmi pre víťazov.

Základnou podmienkou súťaže je účasť oboch snúbencov pri jej plnení. Snúbenci po zakúpení mapy s názvom „Poklady múzeí Žilinského kraja“ (mapa je dostupná v pokladniciach expozícií múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, aktuálne s výnimkou hradu Strečno) a po návšteve jednotlivých expozícií budú zaradení do žrebovania o realizáciu svadobnej hostiny v Sobášnom paláci v Bytči v roku 2016. Za návštevu expozícií sa považuje návšteva všetkých expozícií v správe Považského múzea v Žiline (Hrad Strečno, Objekty ľudovej architektúry v Čičmanoch, Expozícia Jánošík a Terchová v Terchovej, Budatínsky hrad, Sobášny palác v Bytči) a návšteva aspoň jednej expozície v každom ďalšom múzeu v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (Oravské múzeum P.O.H. v Dolnom Kubíne, Liptovské múzeum v Ružomberku, Kysucké múzeum v Čadci). Súťažiaci zašlú správne osignovanú mapu pečiatkami navštívených expozícií poštou alebo ju osobne prinesú do sídla Považského múzea v Žiline – Budatíne.

Pozor – od roku 2014 je v platnosti aj podmienka, aby aspoň jeden zo snúbeneckej dvojice mal trvalý pobyt na území Žilinského samosprávneho kraja.

Uzávierka aktuálneho ročníka súťaže je 31. januára 2016, dovtedy môžu zamilované páry prihlasovať správne osignované mapy. Expozícia na hrade Strečno je v mesiaci november otvorená už iba počas víkendov v čase od 9.00 do 16.00 hod. (posledný vstup o 15.00 hod.). Hrad Strečno bude v mesiacoch december až marec zatvorený.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 12. februára 2016 na Svadobnom veľtrhu v Bratislave spôsobom žrebovania máp, ktoré splnili kritériá súťaže, a to vyžrebovaním dvoch snúbeneckých párov.

Víťazné dva snúbenecké páry čaká atraktívna odmena – realizácia svadobnej hostiny v Sobášnom paláci v Bytči bezplatne, uvítací ceremoniál v paláci a ďalšie exkluzívne svadobné prekvapenia.

Vďaka účasti v súťaži mali v roku 2015 svadobné hostiny v Sobášnom paláci v Bytči už oba vyžrebované páry – Anna Tichá a Daniel Reimann a Veronika Mosorová a Marián Mičík. Prvý spomínaný pár privítal v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči predseda ŽSK Juraj Blanár a druhý pár novomanželov vítal podpredseda ŽSK Jozef Štrba.

Scroll to Top