Vladislav Zabel – Le chateau de barbe-bleu (Hrad Modrofúza)

Na hrade Strečno organizuje Považské múzeum v Žiline ako súčasť bežných prehliadok počas prázdninových mesiacov pravidelný cyklus výstav Umenie na hrade. „Ako prvé počas aktuálnej sezóny v rámci cyklu Umenie na hrade predstavíme diela maliara a kunsthistorika Vladislava Zabela na výstave s názvom Le chateau de barbe-bleu (Hrad Modrofúza). Výstavu otvoríme vernisážou v piatok 26. júna o 18.00 hod. Sprístupnená bude do 29. júla,“ povedala k 36. dielu cyklu Umenia na hrade riaditeľka Považského múzea v Žiline Monika Hriníková, poverená vedením.

O výstave:

Výstava Hrad kniežaťa Modrofúza spracováva stredovekú legendu na pozadí autentického priestoru strečnianskeho hradu. Zároveň využíva miestnu tradíciu spätú so životom Žofie Bosniakovej na vytvorenie kontrastu dvoch historických osobností ocitajúcich sa proti sebe ako protipóly dobra a zla, čím slúžia ako personifikácia týchto etických kontrastov správania sa pánov k svojim poddaným v minulosti. Výsledkom je historizujúca maľba, ktorá nadväzuje na európsku maliarsku tradíciu s využitím jej technologických postupov šitých na mieru priestoru hradu Strečno, niekedy až imitujúco dobové postupy (napr. zlátená tabuľová maľba a pod.). Ide o výstavu Art Situ, ktorá historický námet podtrhuje historickou maliarskou technikou, tým vlastne pracuje s historickým priestorom strečnianskeho hradu. Navzájom sa tieto nijako nenarúšajú, ale dopĺňajú a obohacujú.

O autorovi:

Mgr. art. Vladislav Zabel (1975 v Žiline), maliar a kunsthistorik

Po ukončení Školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (Veda o výtvarnom umení) a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave; štúdium absolvoval v roku 2000 v ateliéri maľby profesora Jána Bergera. Má rád návraty k starým maliarom, venuje sa ich teórii a zároveň ju transformuje do súčasného obdobia. Žije a tvorí v Lutišiach.

Scroll to Top