Dotknúť sa štetcom nebies

Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo výstavu lektorky a autorky ikon Kataríny Kasagrandovej a Beaty Nidecker – Vallo. Výstava v kaplnke Budatínskeho hradu potrvá od 2. 12. 2016 do 8. 1. 2017.

„Ikony bývajú prirovnávané k oknám, ktoré oddeľujú svet nadprirodzený a pozemský. A ako cez okno k nám, cez ne preniká duchovné svetlo a povznáša dušu. Svätožiare svätých často presahujú až do rámu ikony – čo symbolizuje, že ich svätosť siaha z neba až k nám na zem,“ povedala Katarína Kasagrandová.

Katarína Kasagrandová žije a tvorí v Bytči. Je pisateľkou ikon svätcov a erbov. Spolu so sestrou, Beatou Nideckerovou, žijúcou vo Švajčiarsku, absolvovala štúdium v Laussanne v ateliéri u sv. Andreja pod vedením Philipa Grála. Umelkyňa si osvojila techniku písania ikon a svoje diela viackrát vystavovala. Prvý raz priamo vo Švajčiarsku spolu so sestrou v roku 2009 v meste Rolle. Autorky sú členky ikonografickej byzantskej tradície, verné škole otca Egona Sendlera v Ateliéri sv. Juraja v Meudon vo Francúzsku.

Verejnosť si môže pozrieť erby a ikony, ktoré boli vytvorené nielen podľa ruských ikonopiseckých vzorov zo 14. – 17. storočia, ale tiež podľa vlastnej invencie a obrazotvornosti autoriek. Podujatie je jedným z tých, ktoré napĺňajú priestory novootvorenej zrekonštruovanej kaplnky aktivitami, ktoré korešpondujú s ideou a zameraním jej využitia.

Výstava je spojená s možnosťou predaja, všetky informácie k prípadnej kúpe získate v pokladni Budatínskeho hradu.

 

dotknut-sa-stetcom-nebies_02

dotknut-sa-stetcom-nebies_01

img_1928

 

Scroll to Top