Kaplnku navštívila veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva

Priestory obnovenej kaplnky Budatínskeho hradu navštívila v pondelok, 7. novembra 2016 veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku, J. E. Inge Magistad.

Hradná kaplnka bola od roku 2003 pre havarijný stav pre verejnosť uzavretá. Sprístupnená bola na konci júla tohto roka, spoločne so zrekonštruovanými priestormi Budatínskeho hradu. Kaplnka pochádza z polovice 18. storočia a je zasvätená nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.  Najvzácnejšou umeleckou a historickou pamiatkou v nej je iluzívna oltárna architektúra, v ktorej je umiestnený oltárny obraz Nepoškvrneného počatia Panny Márie, pochádzajúci od významného maliara K. J. Aigena.

Veľvyslankyňa pri svojej návšteve ocenila to, ako sa v priebehu dvoch rokov od jej prvej návštevy kaplnky celý priestor zmenil a zrekonštruoval. Obdivovala precíznu prácu reštaurátorov i remeselníkov. Interiér vstupných priestorov do kaplnky je obohatený o virtuálnu prehliadku celého areálu pre imobilných návštevníkov. Veľvyslankyňu zaujala výstava fotografií, „Korene nevykoreníš“, približujúca aktivity menšín žijúcich na Slovensku a kolekcia fotografií, ktoré dokumentujú históriu a rekonštrukciu samotnej stavby. Zaujímala sa o to, ako bude Považské múzeum v Žiline, v správe ktorého kaplnka je, využívať priestory a čo nové a zaujímavé v nich návštevníci nájdu. Riaditeľka PMZA ju informovala, že okrem komunitných programov a podujatí, ako sú koncerty, vzdelávacie programy pre mládež a iných tematicky zameraných umeleckých aktivít sa mladí ľudia zaujímajú aj o možnosť realizácie sobášnych obradov v priestoroch kaplnky.

Žilinský samosprávny kraj zrealizoval  obnovu hradnej kaplnky Budatínskeho hradu s podporou Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu s mottom: otvárame pre Vás Budatínsky hrad a zachránime srdce Budatínskeho hradu – kaplnku. Vďaka Finančnému mechanizmu EHP a NFM vznikol v Žiline nový priestor pre ľudí.

 

kaplnka-velvyslankyna-norskeho-kralovstva-2015
Návšteva kaplnky Budatínskeho hradu – veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva, J. E. Inge Magistad; r. 2015
Scroll to Top