MÚZA 1/2016

MÚZA ponúka opäť zaujímavé čítanie

Považské múzeum v Žiline vydáva v týchto dňoch ďalšie číslo popularizačno-náučného elektronického časopisu MÚZA. Odborní pracovníci múzea a ďalší jeho spolupracovníci sa v ňom venujú histórii a krásam žilinského regiónu.

Aktuálne je na webových stránkach múzea dostupné prvé číslo 4. ročníka, v ktorom sa čitatelia dozvedia zaujímavosti o replike zvona – unikátneho nálezu, objaveného pri výskume hradiska v Bojnej, ktorý je umiestnený vo zvonici v stredovekej dedine Paseka pod hradom Strečno. Artefakt má mimoriadny význam, pretože je prvý svojho druhu v stredoeurópskom priestore. Dočítajú sa aj o živote najmocnejšieho feudála v oblasti severozápadného Slovenska, Františka Turza, otca uhorského palatína Juraja. František bol pôvodne predurčený pre cirkevnú dráhu, ale nakoniec sa stal zakladateľom najvýznamnejšej oravsko-bytčianskej vetvy Turzovcov. Súčasťou článku sú aj fotografie zachovaných heraldických pamiatok na neho a jeho dve manželky.

Prostredníctvom fotografií zo zbierok a archívu Považského múzea môžu čitatelia vidieť, ako sa rekonštrukciou menila kaplnka Budatínskeho hradu či kaštieľ v Divinke.

Poznávací elektronický časopis MÚZA vychádza dvakrát ročne a poskytuje priestor pre popularizačno-náučné príspevky venované prírodovedným i spoločensko-vedným odborom.

Scroll to Top