Múzeum dopravy je tu pre vás už dva roky

V pondelok 11. apríla 2016 si Považské múzeum v Žiline pripomenulo 2. výročie od otvorenia Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach. Múzeum dopravy je prierezovo zamerané na dejiny dopravy na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť.

Čo sa plochy týka, je to síce najmenšia expozícia Považského múzea, nachádza sa v nej však vyše 300 exponátov. Ich počet sa od otvorenia podarilo zvýšiť vďaka darom návštevníkov, ale aj nákupom zbierkových predmetov, ktoré sa financovali z grantov. Najstaršie exponáty dokumentujú počiatky dopravy v praveku, veľmi cenným a jedným z najstarších exponátov je medirytina, zachytávajúca veslice na Dunaji pri Komárne z roku 1598. Najrozmernejším exponátom je stroj na prípravu asfaltu, ktorý sa používal pri stavbe ciest a ktorý má múzeum dlhodobo zapožičaný. Rozširovanie expozície sa však vzhľadom na ekonomické i priestorové pomery stáva čoraz ťažšie realizovateľným cieľom.

Program v múzeu dopravy nie je zameraný len na klasické prehliadky. Pripravujú sa interaktívne vyučovacie hodiny k témam o dejinách dopravy v dejepise, pre deti sú pripravené hravé formy trávenia času ako omaľovánky či súťaže. Vyhľadávaným je podujatie Nostalgická jazda Rajeckou Ančou, každoročne organizované spoločne  s OZ Spoločnosť Považskej dráhy Žilina. Prostredníctvom tabletu alebo smartfónu budú čoskoro dostupné elektronické popisy k jednotlivým exponátom. Čo sa týka odbornej činnosti, uskutočňuje sa výskum v oblasti cestnej dopravy na Slovensku, a k tejto téme sa pripravuje už v poradí druhá konferenciu, ktorá sa uskutoční na budúci rok. Do tlače sa pripravujú dve publikácie, týkajúce sa dejín dopravy v našom regióne – jedna bude o železnici Žilina – Rajec, druhá o autobusovej doprave.

Budeme radi, ak si spestríte prechádzku alebo pobyt v Rajeckých Tepliciach návštevou nášho múzea.

Scroll to Top