Vyžrebovali sme výhercu darčekového balíčka

Pri príležitosti marca – mesiaca knihy otvorilo od 21. do 24. marca 2016 Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja dvere svojej odbornej knižnice širokej verejnosti.

Všetkým záujemcom, odborným i laickým, sme poskytli možnosť nazrieť do bohatstva histórie, archeológie, dopravy, etnografie, drotárstva, prírodovedy a ďalších zaujímavých oblastí. V týždni od 21. do 24. marca bola umožnená registrácia v odbornej knižnici bezplatne. Vychádzame tak v ústrety predovšetkým študentom stredných a vysokých škôl, ktorí tu nájdu informácie často vyhľadávané pri štúdiu a vypracovávaní odborných prác. Pripravili sme aj prezentáciu bibliografického súpisu kníh o Žiline z fondu odbornej knižnice múzea. Bonusom je darčekový balíček z edičnej činnosti Považského múzea, ktorý mohli novo registrovaní návštevníci vyhrať. Vyžrebovali sme už aj výhercu darčekového balíčka, ktorým sa stáva pán Daniel Haščík zo Žiliny.

Špeciálna, vedecká, odborná knižnica s bohatým fondom je súčasťou Považského múzea v Žiline od roku 1953. Vo fonde knižnice sa nachádza takmer 12 500 knižničných jednotiek, z toho je 488 starých tlačí do r. 1918. Fond tvorí literatúra spoločenskovedná, prírodovedná a vlastivedná, s množstvom zborníkov a periodickej literatúry z histórie, archeológie, geológie, botaniky, zoológie, dopravy a národopisu z domácej aj zahraničnej produkcie. Bližšie informácie o knižnici, ako aj jej online katalóg nájdete na web stránke múzea https://pmza.sk.sk/sluzby/kniznica/.

Scroll to Top