Ohliadnutie za rokom 2015

Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja spravuje Budatínsky hrad v Žiline spolu s parkom, renesančný klenot Považia Sobášny palác v Bytči, kaštieľ v Divinke, hrad Strečno so stredovekou dedinou Paseka v podhradí, expozície Radenov dom v Čičmanoch a chalupu s popisným číslom 42, v Terchovej to je expozícia Juraja Jánošíka a v Rajeckých Tepliciach Múzeum dopravy. Počas roka 2015 navštívilo expozície Považského múzea spolu 98 327 návštevníkov.

V medzisviatkovom období v závere roka a v úvode roka 2016 ponechalo Považské múzeum otvorené brány do svojich objektov, aby popri túžbe po poznaní histórie mohli návštevníci nášho regiónu oddychovať aktívne a pozrieť si naše expozície. Veď počas sviatkov do nich pribudli aj vyzdobené vianočné stromčeky a betlehemy. Otvorené sme mali mimoriadne aj počas inak voľných pondelkov, a v čase od 27. decembra do 10. januára naše objekty navštívilo 1 242 turistov.

Medzi podujatia, ktoré pravidelne pripravuje Považské múzeum, patria predovšetkým nočné prehliadky na hrade Strečno, Hradné hry Žofie Bosniakovej, Deň detí na hrade, koncerty v podhradí, Festival drotárstva, Budatínsky rínok či Nostalgickú jazdu Rajeckou Ančou. Pri príležitosti Medzinárodného dňa cestovného ruchu sme návštevníkom umožnili vstup do našich objektov za znížené vstupné. Považské múzeum sa podieľa aj na Medzinárodnom folklórnom festivale Jánošíkove dni v Terchovej, minulý rok sme pripravili výstavu venovanú zobrazeniu národného hrdinu Juraja Jánošíka v ľudovom umení. Na Hodoch v Čičmanoch sme predstavili tradičnú čičmiansku svadbu v spolupráci s Folklórnym súborom Stavbár zo Žiliny. Na výstavách približujeme našim návštevníkom pohľadom do minulosti históriu, ale priestor prenechávame aj súčasnému umeniu. Medzi najzaujímavejšie výstavy uplynulého roka radíme autorskú výstavu Veroniky Psotkovej (500 m2 rabicovej siete) venovanej modernej tvorbe z drôtu, výstavu venovanú technikám prania v minulosti – Aby biela bielou bola, živé exponáty ozvláštnili výstavu cudzokrajného hmyzu z celého sveta Exotická krása. Prezentáciou tvorby výrobcov ľudových hudobných nástrojov zo Žilinského kraja bola výstava s názvom Ako znejú… Na hrade Strečno sme pokračovali v cykle Umenie na hrade, kde vystavovali umelci ako Vladislav Zabel, Ľubomír Mati či umeleckí kováči zo Strednej odbornej školy v Kysuckom Novom Meste.

V prvom polroku 2015 sme po obnovovacích prácach otvorili Radenov dom v Čičmanoch, sprístupnili expozíciu v zrekonštruovaných priestoroch Obecného úradu v Terchovej – Jánošík a Terchová. V druhom polroku sa digitalizácia preniesla do svojej záverečnej etapy, ktorou bolo dopĺňanie evidenčných záznamov podľa európskych kritérií. Od odborných pracovníkov vyžadovala veľmi detailnú a vytrvalú prácu. Staré popisy zbierok svojím rozsahom totiž týmto požiadavkám ani zďaleka nepostačovali. Bolo preto treba každý predmet, zaradený do digitalizácie, nanovo popísať, resp. doplniť jeho odborný popis. Sedem odborných pracovníkov tak muselo v priebehu polroka skompletizovať záznamy okolo 8 000 zbierkových predmetov.

V týchto dňoch pred nami stojí významná úloha z ďalšej oblasti našej práce – tvorba expozície v Budatínskom hrade. Ukončené boli stavebné práce na 3. nadzemnom podlaží a nasleduje inštalácia exponátov. Môžeme prezradiť, že tu budú expozície viažuce sa k bývaniu na hrade, k dejinám Žiliny a k drotárstvu. Rovnako dôležitá bude inštalácia expozície a sprístupnenie zrekonštruovanej hradnej kaplnky v Budatíne. Považské múzeum by chcelo zmeniť Sobášny palác na výstavný priestor zameraný práve na osobu Juraja Turzu vo všetkých aspektoch jeho pôsobenia (od protitureckého bojovníka, cez štátnika a diplomata, cisárovho poradcu, i hradného pána). Inštalácia by mala byť stálou výstavou najmä vo foyer, príp. čiastočne na poschodí, aby sa práve tento palác, ktorý dal Turzo vybudovať pred vyše 400 rokmi, stal epicentrom nášho pripomínania si tejto osobnosti. a tiež nová expozícia v Sobášnom paláci v Bytči venovaná.

 

podakovanie

Scroll to Top