Príbeh zvonov z Budatínskeho hradu

Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo na štvrtok 8. decembra pri príležitosti sviatku Nepoškvrneného Počatia Panny Márie podujatie Príbeh zvonov z Budatínskeho hradu.img_0811

V Kaplnke Budatínskeho hradu sa rozozvučal nový zvon prvýkrát 31. júla 2016, kedy ohlásil do širokého okolia, že priestory Kaplnky sú otvorené pre verejnosť. Interiér priestorov ozvláštňuje virtuálna prehliadka celého areálu pre imobilných návštevníkov a tiež výstava fotografií, „Korene nevykoreníš“, približujúca aktivity menšín žijúcich na Slovensku.

Zvon zo zrekonštruovanej  kaplnky  Budatínskeho  hradu bol vyrobený v roku 2016  s finančnou podporou Žilinskej župy. Na jednej strane zvonového plášťa sa nachádza nápis: Pri príležitosti rekonštrukcie hradnej Kaplnky v Budatíne. Z druhej strany zvona je na reliéfe vyobrazený Ján Nepomucký. Odliali ho v zvonolejárskej firme Albína Iváka v Liptovských Sliačoch na začiatku roku 2016.

Kaplnka je remeselne krásne zreštaurovaná. Najvzácnejšou umeleckou a historickou pamiatkou v nej je iluzívna oltárna architektúra, v ktorej je umiestnený oltárny obraz nepoškvrneného počatia Panny Márie, pochádzajúci od významného maliara Karla Jozefa Aigena. Akademický maliar Mário Flaugnatti do img_1614Kaplnky daroval vitráž božieho oka. Považské múzeum v Žiline má vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja od 21. novembra v hradnej kaplnke aj nový organ značky KTR 2s, privezený z Nemecka – spoľahlivý, variabilný hudobný nástroj, ktorý sa svojím zvukom vyrovná historickému nástroju.

Žilinský samosprávny kraj zrealizoval obnovu hradnej kaplnky Budatínskeho hradu s podporou Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu s mottom: otvárame pre Vás Budatínsky hrad a zachránime srdce Budatínskeho hradu – kaplnku. Vďaka tomu vznikol v Žiline nový priestor pre ľudí. Podujatie je jedným z tých, ktoré napĺňajú priestory novootvorenej zrekonštruovanej kaplnky aktivitami, ktoré korešpondujú s ideou a zameraním jej využitia.

Fotografie:

img_2299 img_2304

 

 

 

 

 

 Celú fotogalériu z podujatia nájdete TU.

 

 

Scroll to Top