Rok Juraja Turza

Žilinský samosprávny kraj pri príležitosti 400. výročia úmrtia osobnosti, ktorá výrazne ovplyvnila nielen územie Žilinskej župy, ale i celého Slovenska a Európy, vyhlásil Rok Juraja Turza. Na priloženom plagáte si môžete pozrieť všetky aktivity organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa budú konať pri tejto príležitosti.

 Rok Juraja Turza

 

Scroll to Top