Strečno sa už od novembra pripravuje na novú sezónu

Jedna z expozícií Považského múzea v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja – známy a navštevovaný Hrad Strečno je od 1. novembra pre verejnosť zatvorený. Návštevníkov na hrade vystriedali zamestnanci firmy, ktorá zabezpečuje práce na sanácii hradného brala. Považské múzeum tak už v týchto dňoch pripravuje hrad na zimné obdobie a plánuje zlepšenie a skvalitnenie služieb pre svojich návštevníkov v sezóne 2017.

Verejnosť už bola informovaná, že Považské múzeum v Žiline získalo ocenenie Živa Award za prístup a aktivity pre návštevníkov spomedzi 19 múzeí z 10 krajín. Ceníme si toto ocenenie, ktoré je odmenou za prácu kolektívu hradu Strečno a celého múzea, ktorú vykonávame smerom k návštevníkovi. Zachovávame odborný prístup prostredníctvom expozície, ktorá je dokumentačná a vychádza z poznatkov archeológie a histórie a podaná je návštevníkovi zrozumiteľnou formou prostredníctvom našich sprievodcov.

Považské múzeum v Žiline realizovalo v mesiaci október na hrade Strečno opravu palisád v areáli stredovekej dediny Paseka. Z preventívnych dôvodov bol pletivový plot nahrádzaný novou kolovou hradbou, na ktorú finančne prispel zo svojich zdrojov Žilinský samosprávny kraj. V rámci Grantového systému Ministerstva kultúry SR z Programu Obnovme si svoj dom získalo Považské múzeum finančné prostriedky na zabezpečenie hradných múrov.

Už teraz sa tešíme sa na nové výzvy a možnosti, ktoré nám umožnia spríjemniť všetkým návštevu hradu.

 

img_1866

img_1867

img_1879

img_1880

img_1864

img_1863

Scroll to Top