Drotárski majstri sa opäť stretli v Budatíne

Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo v dňoch 16. – 17. 9. 2016 v areáli Budatínskeho hradu jubilejný XXV. ročník celoslovenského workshopu s medzinárodnou účasťou. Projekt Stretnutie drotárskych majstrov bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Počas dvoch dní sa stretnutia zúčastnilo tridsať jeden drotárskych majstrov zo Slovenska a Čiech. Hlavnou aktivitou stretnutia bola drotárska tvorivá dielňa, v ktorej vznikli diela v podobe výtvarných artefaktov – stromy v reálnej alebo abstraktnej podobe a tiež predmety úžitkové, spracovávajúce podobu stromu (misky, vešiaky, košíky, držiak na šperky, kazeta na vzácne predmety…). Výber tohoročnej témy súvisel so šírením a obľubou fenoménu stromčekov šťastia ako importu, cudzieho pre našu kultúru a bol hľadaním ich domácej alternatívy.

Tradične sa na podujatí odovzdáva cena Rad zlatých klieští, ktorú tento rok za rozvoj remesla a výsledky v prezentácii drotárskej tradície získali výtvarník Štefan Mlich a architektka Mária Krajčová zo Žiliny a šperkárka Remigia Biskupská z Bratislavy. Štefan Mlich je jedným z posledných žijúcich zakladateľov stretnutí drotárskych majstrov.

Súčasťou stretnutia bol seminár určený odbornej verejnosti s príspevkami hodnotiacimi uplynulé ročníky podujatia (25 tvorivých rokov) a stav a vývoj drotárstva na Slovensku po roku 1990 (Drotárstvo 1991 – 2016).

Návštevníkov podujatia popri živej prezentácii remesla iste zaujala aj výstava Dvadsaťpäť tvorivých rokov, prezentujúca výsledky práce, ktoré vznikli na pôde múzea v rámci tvorivých dielní v minulých rokoch a populárna škola drôtovania.

Podujatie vzniklo v roku 1991 a vychádzalo z potreby revitalizácie a dlhodobej udržateľnosti rozvoja tradície ručného spracovania drôtu ako unikátneho a špecifického slovenského fenoménu. Workshop pod názvom Stretnutie drotárskych majstrov (v rokoch 2003 – 2015 ako Festival drotárstva) remeslo spopularizoval a výraznou mierou prispel k jeho záchrane.

Stretnutie drotárskych majstrov 2016 pokračuje v propagácii remeselného odkazu drotárov. Skúma a rozvíja pôvodnú drotársku technológiu a pracovné postupy a rieši ich uplatnenie v súčasnom dizajne a umení, založenom na národných špecifikách. Prispieva tým k uchovávaniu nehmotného kultúrneho dedičstva a k zveľaďovaniu zbierkového fondu múzea. Podujatie je jediné svojho druhu na Slovensku. Obsahom je zamerané na rekonštrukciu drotárskych pracovných postupov a možnosti ich využitia v úžitkovej a výtvarnej tvorbe.

sdm-_-fpu_logo1_modre

Scroll to Top