Uhorský palatín Juraj Turzo – renesančný človek

Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vo štvrtok 27. októbra 2016 o 13.00 hod. v Sobášnom paláci v Bytči pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turza slávnostne otvorí stálu expozíciu venovanú Uhorskému palatínovi Jurajovi Turzovi.

Expozícia je reprezentatívnou pripomienkou jedinečnej historickej osobnosti palatína Juraja Turza, zdôrazňuje jeho renesančnú osobnosť, ktorá sa významným spôsobom zapísala do politického, kultúrneho a náboženského života vtedajšieho Uhorska.

Pri tejto príležitosti pripravili organizátori odborný seminár, venovaný historickej osobnosti palatína. Rodina Turzovcov, jej pôvod, história a genealógia rodu bude prezentovaná v troch okruhoch:

10.00 – 10.20 Turzovci z pohľadu genealógie a heraldiky

                            Mgr. Michal Jurecký, historik, Považské múzeum v Žiline

10.20 – 10.40 Juraj Turzo ako historická osobnosť

                            PhDr. Jana Kurucárová, riaditeľka, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči

10.40 – 11.00 15 rokov Združenia na záchranu Lietavského hradu

                            Ľubomír Chobot, výkonný riaditeľ, Združenie na záchranu Lietavského hradu

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční o 13.00 hod. v Sobášnom paláci v Bytči. V rámci neho Považské múzeum v Žiline predstaví účastníkom podujatia novú publikáciu „Uhorský palatín  Juraj Turzo – renesančný človek“, ktorej vydanie bolo v rámci vedecko-výskumnej a prezentačnej činnosti podporené dotáciou z Fondu na podporu umenia a z finančných zdrojov ŽSK.

Samozrejme, počas vernisáže bude zabezpečený bohatý kultúrny program. Historickým Sobášnym palácom prevedie návštevníkov samotný palatín Turzo s rodinou, a všetci budú mať jedinečnú možnosť – zúčastniť sa  na svadobnej hostine, ktorej renesančnú líniu stvárni historická skupina Fringia. O melódiu dobovej hudby, skrytej za tónmi čembala, sa postará hudobné zoskupenie Tonus Eos zo Základnej umeleckej školy v Bytči.

Stála expozícia je realizovaná s finančným príspevkom Žilinského samosprávneho kraja.

Scroll to Top