Akvizičná činnosť múzea

Jednou z dôležitých úloh múzea je i akvizičná činnosť. Ide o nadobúdanie predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sa stanú zbierkovými predmetmi, a teda natrvalo súčasťou fondu múzea. V tomto procese je dôležité, aby sa medzi zbierkové predmety zaradili len tie predmety, ktoré spĺňajú viacero kritérií ako vek, význam a hodnota. Získavať vzácnosti do zbierok je z roka na rok ťažšie, najmä kvôli tomu, že nie vždy sa nájdu dobrodinci, ochotní múzeu predmety darovať. Preto je snahou múzejníkov hľadať finančné krytie pre kúpu predmetov. Dvoma úspešnými projektmi z roku 2016 sa môže pochváliť aj Považské múzeum v Žiline. Úspešné boli vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia a spolufinancovaniu Žilinského samosprávneho kraja.

Prvý projekt bol zameraný na získanie zbierkových predmetov v našej špecializácii na dejiny dopravy na Slovensku. Z tohto projektu bol zakúpený stroj, ktorý používali cestári od 30. rokov minulého storočia na asfaltovanie ciest. Tiež sa kúpil súbor 42 kusov pohľadníc s vyobrazením cestných dopravných prostriedkov – kočov, automobilov, autobusov, prípadne cestných stavieb ako sú mosty či cesty samotné. Pohľadnice dokumentujú, ako pred 70 či 100 rokmi vyzerali naše cesty a aké dopravné prostriedky po nich jazdili. Exponáty sú vystavené v Múzeu dopravy v Rajeckých Tepliciach. Ak sa nám podarí nazbierať aspoň 150 pohľadníc, radi by sme vydali publikáciu o automobiloch na starých pohľadniciach, podobnú, ako sme v roku 2011 vydali o železniciach.

 

Druhý úspešný projekt bol zameraný na nákup súboru literatúry s drotárskou tematikou. Považské múzeum v Žiline sa dlhodobo venuje výskumu drotárstva, ako jedinečného slovenského fenoménu z etnografického, historického, umenovedného i literárneho hľadiska. Táto akvizícia obohatí zbierkový fond drotárstva, ktorý obsahuje trojrozmerné predmety, umelecké diela, písomný a fotografický materiál, o konkrétne literárne diela. Zbierka zahŕňa 80 knižničných jednotiek, resp. zväzkov časopisov s rokom vydania 1856 – 2013. Obsahuje súbor dvanástich vydaní Pohorskej vesnice autorky Boženy Němcovej, ktorú inšpirovala ku vzniku diela skutočná udalosť z roku 1834, kedy český šľachtic gróf Hanuš Krakovský nezištne pomohol chorému drotárovi Jánovi Gallikovi. Súčasťou zbierky je i niekoľko vydaní románu Petra Jilemnického Pole neorané a Džarkovia autora Karola Tomaščíka. Tieto diela podrobne opisujú pomery v drotárskych obciach, ale i drotárov a drotárskych učňov na ich cestách po Európe. Ďalej zbierka obsahuje literárne diela autorov, ktorí sa tejto tematike dlhodobo vo svojej tvorbe venovali – Vladimír Ferko, Milan Ferko, Matúš Kavec a Martin Kukučín. Medzi vzácne knižničné jednotky patrí brožovaná kniha Mladý dráteník od Vojtecha Lipovského a národopisná štúdia Kolárovičtí dráteníci, ktorej autorom je český kultúrny historik, folklorista Karel Procházka. Významný je i súbor poézie českých a slovenských autorov, vydaných v básnických zbierkach alebo v dobovej periodickej tlači. K zaujímavostiam zbierky patrí fotografia vodnej nádrže Dráteník, ktorá sa nachádza v Českej republike v okrese Příbram.

Scroll to Top