Čas výletov – výstava

Považské múzeum v Žiline vás pozýva na vernisáž autorskej výstavy akademickej maliarky Daniely Krajčovej Čas výletov na hrade Strečno, dňa 18. augusta 2017 o 18.00 hod. Kurátorkou výstavy je Mgr. Darina Arce.

Dotyk 2016, maľba na skle, Daniela Krajčová

O autorke:

Akademická maliarka Daniela Krajčová je všestrannou výtvarníčkou, ktorá zaujíma svoje postavenie na slovenskej výtvarnej scéne od sedemdesiatych rokov minulého storočia.

Jej maliarsky prejav môžeme včleniť do široko diferencovaného prúdu autorov, ktorí sa pohybujú v polohách imaginatívneho videnia sveta s dôrazom vytvárať diela, ktoré vo svojom tvarovo-kompozičnom usporiadaní

Hudba v lese 2016, maľba na skle, Daniela Krajčová

a farebnom vyjadrení nie je možné obsiahnuť a dešifrovať hneď na prvý pohľad. Diela evokujú pocity a nálady, ktoré možno vyjadriť pojmami harmónia, túžba, neha a hravosť. Kombináciou techník vyvoláva v dielach atmosféru viacvýznamovosti, radosti z hry a tvorenia, zo schopnosti spontánne zhmotniť svoju predstavu o svete videnom v syntéze poznaného a precíteného.

 

Výstava, ktorá je 41. v poradí z cyklu Umenie na hrade, je verejnosti prístupná ako súčasť bežnej prehliadky hradu Strečno od 18. 8. do 31. 10. 2017.

Scroll to Top