Čičmany za pamiatkovú rezerváciu vyhlásili pred 40 rokmi

Obec Čičmany bola v roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu, tento rok tomu bude už 40 rokov.

Do povedomia verejnosti sa obec dostala predovšetkým prostredníctvom architektúry a výšiviek.

Čičmianske ornamenty sú rozšíreným pojmom, ktorým sa označuje nielen výzdoba zrubových domov, ale aj vzory na výšivkách. Maľovanie dreveníc malo pôvodne ochrannú funkciu – vápenný náter chránil zakresané trámy drevenej stavby pred škodcami a vplyvmi počasia. Maľby sa robili spočiatku bielou hlinkou a neskôr vápnom. Vznikali pravdepodobne na poschodových domoch, ktoré sa prvé stavali zo zakresaných trámov. V 19. storočí sa začali maľovať aj prízemné domy. Steny mali z trámov kresaných zo všetkých štyroch strán. Pôvodne boli maľby jednoduché bez bohatej ornamentálnej výzdoby, postupne sa rozvinuli do geometrickej originality. V. Pražák vo svojom diele „K problematice malby srubových domů v Čičmanech“ uvádza tri základné vývojové typy malieb na zruboch.

Vďaka tomu, že v roku 1977 bola obec vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry, výzdoba domov sa zachovala do súčasnosti.

Súčasťou pamiatkovej rezervácie sú aj dva objekty, ktoré má v správe Považské múzeum v Žiline. Prvým je Radenov dom postavený v roku 1924 v rámci obnovy Čičmian po požiari. Druhý objekt, dom č. 42, je tradičný trojpriestorový prízemný dom s podstrešnými komorami. Bol postavený v roku 1913 ako spoločný dom pre štyri rodiny.

Viac o čičmianskych vzoroch a objektoch ľudovej architektúry, ktoré má v správe PMZA, sa dočítate v aktuálnom vydaní elektronického časopisu MÚZA 1/2017.

Scroll to Top