Čím kŕmiť vtákov v zime?

Sériu zoologicky orientovaných prednášok organizovaných zoologickou sekciou Považského múzea v Žiline v tomto roku symbolicky uzatvára prednáška, ktorá sa  podrobnejšie venuje problematike prikrmovania vtákov počas zimného obdobia. Tak, ako sa v posledných rokoch menia názory na ľudskú výživu, podobne aj  v otázkach okolo prikrmovania vtákov v zime došlo k revolučným zmenám. Moderná veda opäť poodhalila aj tento závoj tajomstva a prináša cenné poznatky pre prax. Ľudská predstava o pomoci hladujúcim vtákom v zime je však často skreslená a zaťažená rôznymi predsudkami. Mnohé druhy u nás zimujúcich vtákov sú na zimu s nedostatkom potravy veľmi dobre adaptované a dokážu prežívať aj bez intervencie človeka. Naopak druhy, ktoré boli ešte v nedávnej minulosti ťažné, zostávajú dnes zimovať v blízkosti ľudských obydlí. Patria k nim napríklad drozdy, pinky, vrchárky modré. Záujemci o túto tému majú možnosť sa dozvedieť, aké krmivo je pre vtákov vhodné, a ktoré im naopak škodí. Zoológ múzea, Ladislav Hlôška, predvedie aj praktické ukážky zhotovovania rôznych kŕmidiel pre vtáky, predstaví netradičné materiály, z ktorých ich možno zmajstrovať i spôsob ich inštalácie.

Ladislav Hlôška

Scroll to Top