Deň otvorených dverí na archeologickom výskume

Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v úzkej spolupráci s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied Nitra a obcou Divinka pripravilo na sobotu 5. augusta 2017 Deň otvorených dverí na archeologickom výskume na hradisku Veľký vrch pri Divinke.

V mesiaci júl začala piata sezóna pamiatkového archeologického výskumu hradiska Veľký vrch pri Divinke na dokumentačné a vedecké účely. Hradisko pozostáva zo sústavy opevnení vytvárajúcich tri oddelené celky. Je významnou archeologickou lokalitou z obdobia mladšej až neskorej doby bronzovej, neskorého laténu až staršej doby rímskej a z veľkomoravského obdobia. V prítomnosti archeológa Archeologického ústavu SAV Nitra, Mgr. Michala Holeščáka, PhD. a archeologičky Považského múzea v Žiline Mgr. Andrey Slanej, PhD. sa účastníci podujatia vydajú na expedíciu po náučnom chodníku. Oboznámia sa s históriou hradiska, pozrú si skúmané miesta vo vrcholovej časti, na Malom vrchu, Veľkých Salaškách a dozvedia sa o nových objavoch. Deň otvorených dverí bude už tradične spojený s čistením okolia hradiska.

V prípade nepriaznivého počasia sa prednáška uskutoční v kultúrnom dome v obci Divinka-Lalinok.

Účasť na podujatí je bezplatná.

Scroll to Top