Dokumentácia a ochrana drotárstva v Považskom múzeu v Žiline zapísané do zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku

V pondelok 6. novembra 2017 sa predstavitelia Považského múzea v Žiline zúčastnili Slávnostného vyhlásenia prvkov a aktivít zapísaných do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Vedeniu PMZA odovzdal minister kultúry SR Marek Maďarič osvedčenie o zapísaní aktivity Dokumentácia a ochrana drotárstva v Považskom múzeu v Žiline do zoznamu.

Názov projektu Dokumentačné centrum drotárstva nominovaného do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany Nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku vyjadruje súhrn metód a aktivít, ktoré realizovalo oddelenie drotárstva Považského múzea v Žiline v rámci výskumu, dokumentácie a ochrany drotárstva od roku 1995. Jeho účelom bolo vytvorenie vedomostnej, informačnej a obrazovej databázy a zbierky hmotných pamiatok na drotárstvo, ako aj napomáhanie jeho revitalizácii, podpore a trvalej udržateľnosti.
 
Slávnostného ceremoniálu v Divadle SĽUK v Bratislave sa zúčastnili riaditeľ Považského múzea v Žiline Michal Jurecký, historička drotárstva PMZA Katarína Hallonová, etnologička drotárstva PMZA Katarína Kendrová a konzervátor drôtu PMZA Filip Šimek.
 
“Zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku vnímame aj v kontexte 75. výročia založenia Považského múzea v Žiline. Naše múzeum vzniklo pôvodne ako drotárske a prvými zbierkami boli práve drotárske predmety. Drotárstvo je našou celoslovenskou špecifikáciou. Zápis do zoznamu je aj dôkazom toho, že naše úsilie venované starostlivosti a záujmu o tematiku drotárstva, systematické budovanie drotárskeho fondu a dokumentácia tohto javu, má svoje opodstatnenie a že svoju prácu vykonávame na profesionálnej úrovni,” uviedol riaditeľ Považského múzea v Žiline Michal Jurecký.
 
 
Nomináciou nášho projektu dokumentácie a ochrany drotárstva do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva sa nám podarilo úspešne zavŕšiť naše úsilie o revitalizáciu drotárstva a reálny návrat praktických zručností tradičnej práce s drôtom do spoločnosti. Dnes je toto remeslo veľmi populárne a všeobecne akceptované ako jeden z výrazných identifikačných prvkov našej národnej kultúry. “Samotný zápis vnímame ako vysoké spoločenské uznanie našej doterajšej činnosti a zároveň silný záväzok udržať remeslo v historickom vedomí a ďalej ho rozvíjať pri zachovaní všetkých jeho základných znakov tak, aby sme ho mohli životaschopné odovzdať ďalším generáciám,” doplnila historička drotárstva PMZA Katarína Hallonová. Ako pokračovala: “Máme za sebou roky intenzívnej výskumnej, dokumentačnej, edukačnej i propagačnej práce. Náš projekt by sme však ťažko realizovali bez podpory a spolupráce Žilinského samosprávneho kraja i s mnohými ďalšími subjektami či už to boli ÚĽUV, SNM – Historické múzeum v Bratislave a Etnografické múzeum v Martine, ale aj mestá, obce a pamäťové inštitúcie v drotárskych oblastiach Slovenska, občianske združenia, no najmä s desiatkami súčasných drotárskych majstrov – jednotlivcov i združených v Klube Džarek v Bratislave a v Klube drotárov v Kysuckom Novom Meste. Im všetkým patrí naše úprimné poďakovanie.”
 
DROTÁRSTVO

Súčasťou slávnostného otvorenia časti Budatínskeho hradu po rekonštrukcii bolo sprístupnenie dlho očakávanej stálej expozície drotárstva. Tá je jedinou špecializovanou expozíciou svojho druhu na svete. Prostredníctvom historických artefaktov z drôtu a plechu, dobových dokumentov, fotografií a výtvarných prác z unikátnej drotárskej zbierky Považského múzea, predstavuje históriu i materiálne prejavy pôvodného remesla od jeho vandrovných počiatkov až po továrenskú výrobu, približuje podnikateľské úspechy slovenských drotárov v cudzine i remeselný fortieľ, ktorý ich preslávil po celom svete. Nová stála expozícia v Budatínskom hrade o histórii jedinečného slovenského fenoménu je pre verejnosť sprístupnená v dňoch utorok až nedeľa od 9.00 do 16.40 hod.

Históriu Považského múzea v Žiline a zákulisie múzejnej práce má možnosť verejnosť spoznať zblízka na retrospektívnej výstave Toto je múzeum_75 rokov PMZA, ktorá je sprístupnená rovnako v dňoch utorok až nedeľa od 9.00 do 17.00 hod. pod terasou Budatínskeho hradu až do konca apríla 2018. Výstava ponúka napríklad nahliadnutie do konzervátorskej dielne a do pracovne preparátora, kde vidí rôzne typy zoologických preparátov. Osobne si môže vyskúšať prácu dokumentátora múzejných zbierok alebo objavovať tajomstvá botanickej kartotéky. Dioráma venovaná archeológovi Antonovi Petrovskému-Šichmanovi zas predstaví nezastupiteľnú úlohu výskumu v teréne pri získavaní cenných artefaktov z našej histórie. Prostredníctvom fotografií sa naskytne príležitosť nahliadnuť do už strateného sveta najvýznamnejších expozícií a výstav PMZA, ktoré sa počas jeho 75-ročnej existencie inštalovali v objektoch v jeho správe – v Budatínskom hrade, v kaštieli v Krasňanoch, na hrade Strečno, v Radenovom dome a dome č. 42 v Čičmanoch, v Terchovej a v Sobášnom paláci v Bytči.

 

 
Scroll to Top