Hlasujte za Knihu Horného Považia

Považské múzeum v Žiline sa aj tento rok zapojilo do súťaže vyhlasovanej Krajskou knižnicou v Žiline – Kniha Horného Považia. Za rok 2016 sme nominovali tieto publikácie:

Budatínsky hrad

zostavil: Mgr. Michal Jurecký
grafický dizajn: Milo Fabian
Autori fotografií: Michal Pišný, Anna Kucharčíková
Vydalo Považské múzeum v Žiline, 2016
68 strán, farebné fotografie, slovenské a anglické texty

Katalóg. Prevedie návštevníka expozíciou v Budatínskom hrade (drotárstvo, dejiny Žiliny, historický nábytok, historické mapy, obrazy a hodiny), ako aj celým areálom s parkom a kaplnkou. V úvode nechýba stručná história hradu, gro publikácie sú však kvalitné fotografické zábery zachytávajúce interiér a exteriér hradu, ako aj detailné zábery na vystavené exponáty.

 

Po koľajniciach do Rajca

zostavil: Mgr. Peter Šimko, PhD.
Vydalo Považské múzeum v Žiline, Žilina 2016,
84 strán, farebné a čieno-biele fotografie, anglické resumé.
Autori textu: Peter Šimko, Dušan Lichner
Spolupráca: Petr Hoffman, Ondřej Řepka, Lumír Kunc, Jozef Feiler, Jozef Remenec, Marián Ziman a ďalší

Odborná publikácia plní jednak funkciu odbornej monografie, popisuje vývoj železenice Žilina – Rajec od jej postavenia v roku 1899 po súčasnosť, a jednak je sprievodcom pre návštevníkov Rajeckej doliny, ktorí využijú vláčik na cestu za jej krásami. Odborná i popularizačná časť sú doplnené o množstvo cenných historických i súčasných fotografií.

Ako je možné, že v priebehu necelého roka sa podarilo postaviť celú miestnu železnicu? Ako vyzerali stanice po jej postavení? Aké typy železničných vozidiel jazdili na trati? Aké pracovné pozície zabezpečovali prevádzku? Aké pamiatky môžete navštíviť v okolí a sú dostupné po železnici? Toto a mnoho ďalšieho sa dozviete v publikácii.

Vydanie publikácie  podporili Žilinský samosprávny kraj – Považské múzeum v Žiline, Mesto Žilina, spoločnosti Logisped a Cementáreň Lietavská Lúčka.

 

Uhorský palatín Juraj Turzo – renesančný človek

zostavil: Michal Jurecký
Vydalo Považské múzeum v Žiline, Žilina 2016,
54 strán, farebné a čieno-biele fotografie, anglické resumé
obrazovo-textová brožúra  

Publikácia v sebe spája funkciu sprievodcu k expozícii venovanej Jurajovi Turzovi v Sobášnom paláci v Bytči, funkciu obrazovej publikácie o Jurajovi Turzovi a s ním spätých sídel, obrazov a dokumentov a funkciu textového výstupu zo seminára na tému Juraj Turzo, ktorý sa uskutočnil 27. októbra 2016  v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči.

Juraj Turzo v sebe spája šľachtica, politika, vojvodcu, staviteľa, vzdelanca i umelca. Na seminári vystúpili Michal Jurecký, historik Považského múzea v Žiline, Jana Kurucárová, riaditeľka Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči, ktorá sa dlhodobo venuje osobnosti Juraja Turza a Oravskému komposesorátu a Ľubomír Chobot, výkonný riaditeľ Združenia za záchranu Lietavského hradu, jedného z hlavných sídel Turzovcov. Seminár priniesol ďalší pohľad na osobnosť Juraja Turza. Príspevky z tohto seminára sú hlavnou textovou časťou publikácie. Projekt Uhorský palatín Juraj Turzo – renesančný človek je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 

Váš hlas odovzdáte vyplnením hlasovacieho lístka http://www.krajskakniznicazilina.sk/downloads/hlas2016.doc a jeho zaslaním na mailovú adresu knihahornehopovazia@gmail.com. Ďakujeme za každý hlas. Hlasovanie je možné do 7. apríla 2017. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 24. apríla 2017. Podmienky súťaže: http://www.krajskakniznicazilina.sk/dow…/khp2017pravidla.pdf

 

Scroll to Top