Hradné hry Žofie Bosniakovej – 6. 8. 2017

Považské múzeum v Žiline vás pozýva na celodenné podujatie na hrade Strečno pre rodiny s deťmi.

Návštevníci sa môžu tešiť na legendárnu hradnú pani, Žofiu Bosniakovú. Súčasťou podujatia bude pestrý kultúrny program aj s ukážkami sokoliarov Sv. Bavona. Prehliadka hradu bude obohatená o hry a zábavu so Skupinou historického šermu Wagus. Stretnú kúzelníka a určite ich pobaví aj divadlo Kapor na scéne s Časostrojom.

Najznámejšou historickou osobnosťou, ktorá žila na hrade Strečno, je bezpochyby Žofia Bosniaková, manželka Františka Vešeléniho. Pre svoje dobré skutky a pomoc chorým a chudobným bola nazývaná aj Svätica zo Strečna. Zomrela ako 34-ročná v roku 1644. V krypte hradu Strečno je umiestnená hlinená kópia Žofiinej múmie. Táto tvorí súčasť stálej expozície inštalovanej v kaplnke. Vo vedľajšej miestnosti sú vystavené kópie listín a predmety súvisiace so životom Žofie Bosniakovej.

Hrad Strečno je prístupný verejnosti od 9. do 18. hodiny, posledný vstup o 17.00 hod. Súčasťou prehliadky je aj jedinečná výstava venovaná vzácnemu hlucháňovi hôrnemu, ktorý napriek svojej dlhej evolučnej histórii čelí v súčasnosti hrozbám vyhynutia. Výstava sa formou trojrozmernej inštalácie, pri použití moderných materiálov, pokúša čo najautentickejšie priblížiť atmosféru prostredia, ktoré poskytuje podmienky na prežitie jemu, ako aj ďalším, dnes už vzácnym kurovitým vtákom.

Počas letných mesiacov je stredoveká dedina Paseka pod hradom Strečno oživená kováčskou vyhňou s možnosťou razenia mincí, dobovou strelnicou s ukážkami i možnosťami lukostreľby, dobovým táborom a kuchyňou.

Scroll to Top