Konferencia Dejiny cestnej dopravy na Slovensku II

Považské múzeum v Žiline pozýva všetkých záujemcov na odbornú konferenciu na tému dejiny cestnej dopravy na Slovensku. Uskutoční sa 9. februára 2017 na Budatínskom hrade. Je to už druhá konferencia na túto tému, prvú sme zorganizovali v roku 2014. Už vtedy sme si uvedomili, že ide o široký tematický okruh, ktorý čiastkovo skúma viacero historikov a odborných pracovníkov múzeí na Slovensku. Keďže práve Považské múzeum je celoslovensky špecializované múzeum pre oblasť dejín dopravy na Slovensku, je naším cieľom poznatky sústreďovať a prezentovať verejnosti. A snáď sa kolektívu vážených spolupracovníkov, i tých, ktorí vystúpia na konferencii, podarí v budúcnosti vydať aj komplexnú publikáciu o dejinách cestnej dopravy na Slovensku. Témy jednotlivých príspevkov sú veľmi lákavé a nájdete ich v priloženom programe. Projekt “Konferencia a zborník Dejiny cestnej dopravy na Slovensku II” podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia – hlavný partner projektu a je spolufinancovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Program konferencie

Pre vysoký záujem odporúčame vopred nahlásiť svoju účasť a obed na e-mail bielikova@pmza.sk.

 

Scroll to Top