Konferencia na tému dejín cestnej dopravy bola úspešná

Považské múzeum v Žiline usporiadalo dňa 9. februára 2017 v poradí druhú konferenciu venovanú dejinám cestnej dopravy na Slovensku.  Na svojej pôde privítalo 16 odborníkov v oblasti histórie, ktorí predniesli odborné príspevky na danú tému vyplývajúcu z celoslovenskej špecializácie Považského múzea. Prvá konferencia sa uskutočnila v septembri 2014 v Sobášnom paláci v Bytči.

„Už vtedy sme si uvedomili, že cestná doprava, ako najstarší druh dopravy v dejinách ľudstva, je mnohospektrálna téma. Mnoho ľudí z vedeckej, múzejnej i ostatnej odbornej obce sa jej uskutočnením a vydaním prvého zborníka presvedčilo, že náš záujem o tému je seriózny a náš prístup akceptovateľný. A možno sme ich aj motivovali k pokračovaniu vlastných výskumov a ich následnej prezentácii na 2. konferencii,“ uviedol historik PMZA pre oblasť dopravy Peter Šimko.

Konferencia bola atraktívna nielen pre odbornú, ale i laickú verejnosť, potešujúcou bola hojná účasť a kvalita spracovania tém. Príspevky pojednávali o cestách a ich doložení hmotnými nálezmi z obdobia praveku či stredoveku,  o stredovekých mestských a krajinských bránach či mýtniciach. Novoveké cesty nám napomohli poodhaliť mapové pramene či práca Mateja Bela. Zaujímavé boli tiež príspevky o dobových dopravných prostriedkoch – vozoch, bričkách a kočoch či mostoch na Orave. Z obdobia 20. storočia sme sa dozvedeli o stavbe jedného vybraného úseku cesty, o programe stavby ciest za 1. Slovenskej republiky, o čerpacích staniciach, o motocykloch vyrábaných v Považskej Bystrici a ich dodnes zachovaných exemplároch – múzejných zbierkach, ako aj o reflexii automobilizmu v dobovej reklame.

„Okrem odborných pracovníkov múzeí, zastúpenie mali rôzni bádatelia, avšak najviac nás prekvapilo zastúpenie vedeckých pracovníkov slovenských univerzít a Slovenskej akadémie vied. Všetkým aktívnym účastníkom sa chceme úprimne poďakovať a zároveň ich aj motivovať do budúcnosti k príprave ďalších hodnotných príspevkov,“ dodal Šimko.

Z konferencie bude v blízkej budúcnosti vydaný zborník.

Projekt „Konferencia a zborník Dejiny cestnej dopravy na Slovensku“ je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 

 

 

 

 

 

FOTOGALÉRIA

Scroll to Top