Múzeum dopravy víta návštevníkov už tri roky

Múzeum dopravy, ktoré je súčasťou Považského múzea v Žiline, je prierezovo zamerané na dejiny dopravy na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť.

Čo sa plochy týka, je to síce najmenšia expozícia Považského múzea, nachádza sa v nej však vyše 300 exponátov. Ich počet sa od otvorenia podarilo zvyšovať vďaka darom návštevníkov, ale aj nákupom zbierkových predmetov, ktoré sa financovali z grantov. Najstaršie exponáty dokumentujú počiatky dopravy v praveku, veľmi cenným a jedným z najstarších exponátov je medirytina, zachytávajúca veslice na Dunaji pri Komárne z roku 1598. Najrozmernejším exponátom je stroj na prípravu asfaltu, ktorý sa používal pri stavbe ciest a ktorý múzeum zakúpilo v minulom roku, rovnako ako zbierku pohľadníc s motívom automobilov, autobusov a ďalších zariadení cestnej dopravy. Z nášho depozitára sme prednedávnom vystavili 6-miestne šľachtické sane pre konský poťah zo začiatku 20. storočia, ktoré vtedy slúžili ako bežný dopravný prostriedok v zimnom období.

Múzeum vydalo v minulom roku publikáciu Po koľajniciach do Rajca, ktorá mapuje dejiny miestnej železnice Žilina – Rajec. 9. februára 2017 sme pripravili druhú konferenciu na tému Dejiny cestnej dopravy na Slovensku. V súčasnosti je v príprave zborník z tejto konferencie. Potešila nás účasť na tejto konferencii. Nákup exponátov a uskutočnenie konferencie sa podarilo zrealizovať vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Výdatnú pomoc pri vydaní publikácie Po koľajniciach do Rajca poskytli Mesto Žilina a spoločnosti Logisped, s. r. o. Žilina, Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s. Len vďaka takejto nezištnej podpore je možné rozvíjať naše aktivity.

Program v múzeu dopravy nie je zameraný len na klasické prehliadky. Pripravujú sa interaktívne vyučovacie hodiny k témam o dejinách dopravy v dejepise, pre deti sú pripravené hravé formy trávenia času ako omaľovánky či súťaže. Vyhľadávaným je podujatie Nostalgická jazda Rajeckou Ančou, každoročne organizované spoločne s OZ Spoločnosť Považskej dráhy Žilina. Prostredníctvom tabletu alebo smartfónu si návštevník dokáže vyhľadať popisy k jednotlivým exponátom na základe QR kódov.

V súčasnosti pracujeme na rozšírení priestorov múzea o ďalších 83 m2, čím by sa mala plocha pre vystavené exponáty zdvojnásobiť. Sme už v napoly „rozbehnutom vlaku“, kedy máme priestory prevzaté, avšak hľadáme zdroje na dofinancovanie ich adaptácie na múzejné účely. Ak sa podarí získať potrebnú pomoc, budú verejnosti sprístupnené v 2. polroku 2017.

Scroll to Top