Organizované podujatie: O krásnej Kataríne a Gašparovi…

Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre deti materských škôl a žiakov I. stupňa základných škôl zážitkovú prehliadku Budatínskeho hradu obohatenú o interaktívne a logické hry.

Podujatie je určené pre vopred objednané skupiny, má názov O krásnej Kataríne a Gašparovi z rodu Suňogovcov a formou lektorovanej prehliadky a hraných scénok (v trvaní asi 20 min.) priblíži deťom smutný príbeh mladej devy, ktorá žila na Budatínskom hrade. Program je obohatený o tvorivé dielne, ktoré trvajú približne 50 min. Počet detí na jeden vstup max. 25.

Vstupné na podujatie (treba uhradiť pri vstupe do hradu):
deti materských škôl – 0,50 €/žiak, pedagogický dozor bezplatne
deti základných škôl – 1 €/žiak, pedagogický dozor bezplatne

Podujatie je organizované jeden štvrtok v mesiaci, v dňoch 19. januára, 23. februára, 23. marca, 20. apríla, 18. mája a 15. júna vždy o 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40 hod. Objednávať sa môžete na pokladni Budatínskeho hradu na čísle 0907 108 659.

Scroll to Top